Regulamin korzystania z placu zabaw

  1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia.
  2. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
  3. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie
  4. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.
  5. Zakazuje się śmiecenia i wprowadzania psów na teren placu zabaw.
  6. Zabrania się korzystania z huśtawek i ważek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce.
  7. Zabrania się zjeżdżania głową w dół, skakania ze zjeżdżalni i wchodzenia na nią od strony pochylnej.
  8. Zabrania się wychodzenia na dachy domków , wież itp. oraz główne element konstrukcji obiektów: huśtawek, drabinek, przeplotni.
  9. Na terenie placu zabaw zabrania się gier zespołowych ( np. gry w piłkę ) oraz jazdy na rowerze, deskorolce i rolkach.
  10. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz zakaz palenia tytoniu

Nie przestrzeganie powyższych zasad grozi wypadkiem
Przedstawione zasady nie stanowią kompleksowego rozwiązania problemu bezpieczeństwa placu zabaw.

Pliki do pobrania: