REGULAMIN BRODZIKA

Długość – 23,40 metra

Szerokość – 15 metrów

Powierzchnia lustra wody – 300 m2

Głębokość – 40 cm

Część ogólna

1.Brodzik i umieszczone w nim atrakcje wodne są integralną częścią pływalni i obowiązują w nim przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

2.Opiekun dziecka korzystającego z brodzika i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji wodnych oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.

3.Brodzik i jego atrakcje dostępny są wyłącznie dla dzieci do lat 10 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.

4.Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i jego atrakcji wodnych i przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

Zasady korzystania

 1. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzika i terenu pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 1. wchodzenia na balustrady, poręcze, liny i elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
 2. użytkowania brodzika i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
 3. przebywania w brodziku osób dorosłych nie sprawujących opieki nad dziećmi,
 4. wpychania dzieci do niecki basenu lub ślizgów zjeżdżalni,
 5. wskakiwania do niecki basenu i ślizgów zjeżdżalni z rozbiegu,
 6. rozpoczynania zjazdu, gdy w lądowiskach lub w obrębie ślizgów przebywają już inni użytkownicy
 7. wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi,
 8. zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: z okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami,  okularkami pływackimi, itp.).
 9. zatrzymywania się podczas zjazdu i wstawania wewnątrz ślizgów,
 10. przebywania  w lądowiskach u wylotu zjeżdżalni po ukończeniu zjazdu,
 11. wchodzenia na ślizgi od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz ślizgów w kierunku punktu startu
 1. Na schodach zjeżdżalni obowiązuje ruch prawostronny.
 2. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność: zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.

8.Zjeżdżalnie dostępne są dla dzieci do 10 roku życia za wyjątkiem:

 1. dzieci cierpiących na lęk wysokości,
 2. dzieci z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
 3. uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 1. Rozpoczęcie zjazdu jest dopuszczalne wyłącznie, gdy w lądowiskach lub w obrębie ślizgów nie przebywają inni użytkownicy.
 2. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja siedząca twarzą zwróconą w kierunku jazdy lub leżącą na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Zmiana pozycji w trakcie zjazdu, a także inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 3. Po zakończeniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić obszar lądowiska u wylotu zjeżdżalni
 4. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 5. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika wszelką odpowiedzialność ponosi opiekun użytkownika.
 6. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu pływalni.

Postanowienia końcowe

 1. Skorzystanie z brodzika  może być czasowo ograniczone w przypadku dużej frekwencji zagrażającej bezpieczeństwu.
 2. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ośrodka Moczydło nie będą rozpatrywane.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka
  Moczydło decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

 1. spokojnie wejść na odcinek startowy,
 2. zająć właściwą pozycję zjazdową – siedzącą z twarzą zwróconą w kierunku jazdy lub na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
 3. zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się,
 4. przez cały czas trwania zjazdu obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
 5. po zakończeniu zjazdu niezwłocznie opuścić obszar lądowiska.
 6. wszelkie zauważone usterki zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska

Pliki do pobrania: