Nieruchomości

Dział Gospodarki Nieruchomościami

Adres: ul. Rozbrat 26, 00 – 429 Warszawa

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

tel. kontaktowy: 22 16 27 260, 16 27 250.