Reklamacje, zgłoszenia problemów technicznych z zakupem biletów

1 lipca 2020
Reklamacje, zgłoszenia problemów technicznych z zakupem biletów

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w Parku Wodnym Moczydło nie ma możliwości zwrotu lub wymiany biletów na inny termin. Spowodowane jest to szczególnymi warunkami panującymi w tym sezonie z powodu wirusa covid-19. Prosimy o wyrozumiałość.

Park Wodny Moczydło jest obiektem sezonowym, czynnym od godz. 9:00 do godz. 19:00.

Ewentualne reklamacje nie obejmują rezygnacji z biletu z przyczyn niezależnych od SCS AW, takich jak nagła zmiana warunków pogodowych lub pomyłka klienta podczas zakupu biletów internetowych.

Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji w razie nagłego zamknięcia Parku Wodnego Moczydło (np. z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających korzystanie z usług basenów letnich).

 

Procedura reklamacji:

Reklamacje prosimy zgłaszać pod adres mailowy : moczydlo@aktywnawarszawa.waw.pl w ciągu 14 dni od zaistniałej sytuacji.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

1. Imię i nazwisko osoby, na którą zakupione były bilety

2. Adres mail, na który klient otrzymał bilety internetowe

3. Uzasadnienie reklamacji

4. Bilety i Potwierdzenie Transakcji otrzymane w mailu po dokonanym zakupie biletów internetowych

  • W przypadku zakupu biletów w biletomacie należy przedstawić potwierdzenie płatności (wydrukowane w biletomacie lub wydruk z konta bankowego) oraz skan (czytelne zdjęcie ) biletu

5. Numer konta, na który należy dokonać zwrotu pieniędzy

 

Jeśli złożona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, SCS AW Ośrodek Moczydło ma prawo wezwać ubiegającego się o zwrot środków, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania (na podany adres e-mail), do przekazania kompletu dokumentów. Nieprzekazanie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zawierającej wszystkie powyższe warunki, nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystany bilet.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych z zakupem biletów lub dot. płatności prosimy przesłać opis problemu z adresu mailowego, z którego nastąpiła próba zakupu biletu online na moczydlo@aktywnawarszawa.waw.pl.


 

Pliki do pobrania: