Park Wodny Moczydło: zwrot/wymiana biletów i problemy techniczne z zakupionymi biletami [PRZECZYTAJ]

30 czerwca 2022
Park Wodny Moczydło: zwrot/wymiana biletów i problemy techniczne z zakupionymi biletami [PRZECZYTAJ]

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi reklamacji i problemów technicznych z zakupem biletów.

Ewentualne reklamacje nie obejmują rezygnacji z biletu na bazie subiektywnego odczucia warunków pogodowych lub pomyłki podczas zakupu biletów internetowych.

Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji w razie nagłego zamknięcia Parku Wodnego Moczydło (np. z powodu  warunków atmosferycznych uniemożliwiających korzystanie z usług basenów letnich lub nagłej awarii).

Procedura reklamacji:

Reklamacje prosimy zgłaszać pod adres e-mailowy: moczydlo@aktywnawarszawa.waw.pl w ciągu 14 dni od zaistniałej sytuacji.

W odpowiedzi otrzymają Państwo wniosek do wypełnienia odnośnie zwrotu środków za niewykorzystane usługi oraz prośbę o podanie nr konta, na który należy dokonać zwrotu środków.

W zależności od wybranego sposobu zakupu biletów, prosimy, aby do złożonego wniosku załączyć jeden z niżej wskazanych dokumentów:

  1. W przypadku zakupu biletów online wystarczy potwierdzenie dokonania płatności;
  2. Jeśli kupujecie Państwo bilety w biletomacie wystarczy potwierdzenie płatności w postaci wydruku z biletomatu i – koniecznie - czytelne zdjęcie biletów.

Co w przypadku, gdy bilet nie przyjdzie na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub wystąpiły inne problemy techniczne?

Prosimy przesłać wiadomość z adresu mailowego, z którego nastąpiła próba zakupu biletu online na moczydlo@aktywnawarszawa.waw.pl.

Jeśli złożona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, SCSAW Ośrodek Moczydło ma prawo wezwać ubiegającego się o zwrot środków, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania (na podany adres e-mail), do przekazania kompletu dokumentów. Nieprzekazanie dokumentów w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zawierającej wszystkie powyższe warunki, nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystany bilet.

Park Wodny Moczydło jest obiektem sezonowym, czynnym od godz. 9:00 do godz. 19:00.