Modernizacja „Moczydła” o krok od realizacji

25 sierpnia 2017
Modernizacja „Moczydła” o krok od realizacji

Gruntowna rewitalizacja i przebudowa ośrodka „Moczydło” coraz bliżej realizacji. Miasto uzyskało już decyzję o pozwoleniu na budowę. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy tych prac.

-
Ośrodek „Moczydło” jest jednym z siedmiu ośrodków, które chcemy zmodernizować w najbliższych latach. Właśnie uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę. Już za chwilę, bo do końca sierpnia, planujemy uruchomić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy tych robót. Chcielibyśmy zakończyć prace na terenie ośrodka i udostępnić go mieszkańcom jeszcze przed sezonem letnim 2018 r.– mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

- Prace przygotowawcze i budowlane mogłyby rozpocząć się już w tym roku na przełomie października i listopada, oczywiście, jeśli do tego czasu uda się wyłonić w przetargu wykonawcę i podpisać z nim umowę – mówi Adam Boniecki, dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, które zarządza obiektem.

Projekt inwestycji
Przebudowa zakłada przekształcenie obszaru polegające m.in. na wprowadzeniu w  centralnej części, w miejscu istniejącego basenu rekreacyjnego, nowej, wydzielonej przestrzeni – plaży o nawierzchni syntetycznej EPDM z nieckami basenowymi.