LATO W MIEŚCIE 2019

17 czerwca 2019
LATO W MIEŚCIE 2019

W okresie wakacji w Parku Wodnym Moczydło organizowany będzie Program „Lato w mieście 2019”. Program realizowany będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00 w okresie od 24 czerwca – 30 sierpnia 2019 roku (dotyczy grup zorganizowanych).

 PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „LATO W MIEŚCIE” DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

1. Grupa musi znajdować się pod opieką wychowawcy lub opiekuna.
2. Warunkiem otrzymania bezpłatnych biletów dla Grup jest spełnienie warunków wskazanych w punkcie  3 i 4 poniżej.
3. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek pozostawienia w kasie ośrodka przed rozpoczęciem zajęć imiennej listy uczestników zajęć wraz z danymi imiennymi opiekunów.
4. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego.

Regulamin oraz wzór oświadczenia do pobrania poniżej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu  (22) 162 73 42 lub moczydlo@aktywnawarszawa.waw.pl 

Zapraszamy również do skorzystania z programu w pozostałych Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA - na pływalniach, boiskach, torze rolkarskim i w skateparku. Szczegóły tutaj

Pliki do pobrania: