Dostępność architektoniczna

Siedziba Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Ośrodek Hutnik ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Marymonckiej. Przejście dla pieszych w pobliżu Cmentarza Żołnierzy Włoskich. Wjazd przez bramę.
 • Budynek, w którym znajduje się siedziba Ośrodka znajduje się po lewej stronie od wjazdu na parking.
 • Budynek parterowy, niedostosowany do osób niepełnosprawnych
 • Nie wszystkie pomieszczenia dostępne dla osób poruszających się na wózkach

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind- stadion w Ośrodku Hutnik

 • Brak windy na stadionie. Przygotowane jest tam 9 miejsc dla niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Węzeł sanitarny (toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na stadionie, kortach tenisowych i boisku C.
 • Dojście do obiektów sportowych, pomieszczenia zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz do poszczególnych obiektów sportowych dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (korty tenisowe, stadion, boisko C, boisko D)
 • Pracownicy Ośrodka, tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami (stadion i boisko B)
 • Przy stadionie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online
 • Pętla indukcyjna dostępna przy kortach tenisowych
 • Brak udogodnień dla osób niewidomych

Informacje dotyczące dojazdu

 • Dojście z przystanku Cmentarz Włoski 04- tramwaje 1, 4, 6, 15, 17, 27, 78
 • Dojście z przystanku Cmentarz Włoski 03- tramwaje 1, 4, 6, 15, 17, 27, 78
 • Dojazd z przystanku Cmentarz Włoski 02- autobusy: 150, 181, 303
 • Dojście z przystanku Cmentarz Włoski 01- autobusy: 150, 181, 303, 850

Inne istotne

 • Ośrodek w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.