Powyżej 30 000 euro

Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenach administrowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz na terenach, do których SCS AW uzyskało, na podstawie zawartych porozumień, prawo do dysponowania nieruchomością (postępowanie nr ZP/PN/U/23/2

Pliki do pobrania: