Poniżej 30 000 euro

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Ośrodka Namysłowska wraz z zagospodarowaniem terenu" przy ul. Namysłowskiej 8 w Warszawie (postępowanie nr ZP/PN/RB/23/2018)

Pliki do pobrania: