Dostępność dla osób z niepełnosprawnością

Ośrodek "Namysłowska" nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.