Dostępność architektoniczna

Ośrodek Namysłowska, ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku zlokalizowane jest od ul. Stefana Starzyńskiego.
Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze, schody, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Brak – wind.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Brak - platform, pochylni, informacji głosowych, pętli indukcyjnej

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak - miejsc parkingowych przeznaczonych dla niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku i wszystkich jego pomieszczeniach brak dostosowanego udogodnień dla psa asystującego i psa przewodnika.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej

Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

8. Inne istotne

Ośrodek przeznaczony jest do modernizacji przeznaczony do modernizacji i w projekcie przewidziano szereg rozwiązań poprawiających dostępność!