Cennik

OŚRODEK NAMYSŁOWSKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ I USŁUG

I. PŁYWALNIA KRYTA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas
korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy normalny

Korzystanie z pływalni

30 min.

Bez ograniczeń

8%

7,00 zł

2

Bilet jednorazowy normalny z Kartą Warszawiaka

Korzystanie z pływalni

30 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

6,00 zł

3

Bilet jednorazowy ulgowy

Korzystanie z pływalni

30 min.

Osoby uprawnione

8%

4,50 zł

4

Bilet jednorazowy ulgowy z Kartą Młodego Warszawiaka

Korzystanie z pływalni

30 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

4,00 zł

5

Bilet jednorazowy grupowy - rodzinny

Korzystanie z pływalni

30 min.

Opiekun pełnoletni i dwoje dzieci do 18 roku życia lub dwoje opiekunów i jedno dziecko do 18 roku życia

8%

15,00 zł

6

Dopłata do biletu jednorazowego grupowo - rodzinnego

Korzystanie z pływalni

30 min.

Za każdą następną osobę

8%

4,00 zł

II. KARNETY NA BASEN

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas
korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Karnet normalny na pływalnię − 16 wejść

Korzystanie z pływalni

30 min.

Bez ograniczeń

8%

90,00 zł

2

Karnet ulgowy na pływalnię − 16 wejść

Korzystanie z pływalni

30 min.

Osoby uprawnione

8%

68,00 zł

3

Karnet normalny na pływalnię − 26 wejść

Korzystanie z pływalni

30 min.

Bez ograniczeń

8%

136,00 zł

4

Karnet ulgowy na pływalnię − 26 wejść

Korzystanie z pływalni

30 min.

Osoby uprawnione

8%

100,00 zł

Karnety na pływalnię są ważne 90 dni

III. NAUKA PŁYWANIA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas
korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Lekcja indywidualnej nauki pływania

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka. Cena zawiera opłatę za bilet.

30 min.

Dzieci i dorośli

8%

45,00 zł

2

Lekcja indywidualnej nauki pływania z Kartą Warszawiaka lub Kartą Młodego Warszawiaka

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka. Cena zawiera opłatę za bilet.

30 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka

8%

40,00 zł

3

Karnet na indywidualną naukę pływania – 4 wejścia

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka.

30 min.
1 raz w tygodniu
Karnet ważny miesiąc

Bez ograniczeń
(od 5 roku życia)

8%

150,00 zł

4

Jednorazowy bilet na grupową naukę pływania

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka.

30 min.

Bez ograniczeń
(od 5 roku życia)

8%

25,00 zł

5

Karnet na grupową naukę pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 10 wejść

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka.

60 min.
1 raz w tygodniu
Karnet ważny 4 miesiące

Dzieci i dorośli

8%

170,00 zł

6

Karnet na grupową naukę pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 11 wejść

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka.

60 min.
1 raz w tygodniu
Karnet ważny 4 miesiące

Dzieci i dorośli

8%

180,00 zł

7

Karnet na grupową naukę pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 12 wejść

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka

60 min.
1 raz w tygodniu
Karnet ważny 4 miesiące

Dzieci i dorośli

8%

200,00 zł

IV. ZAJĘCIA DLA SENIORÓW I ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas
korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet na zajęcia w ramach programu „Senior starszy sprawniejszy”

Zajęcia w wodzie prowadzone przez fizjoterapeutę lub instruktora korektywy.

50 min.

Osoby zameldowane na obszarze m.st. Warszawy, które ukończył 55 rok życia i posiadają legitymację emeryta lub rencisty.

8%

6,00 zł

2

Bilet na zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia - ćwiczenia w wodzie prowadzone przez instruktora/fizjoterapeutę przeznaczone dla:
1. kobiet w ciąży i po ciąży
2. dzieci i młodzieży – zajęcia korektywy
3. dorosłych – zajęcia usprawniające
po przebytych wypadkach i urazach
4. osób z dysfunkcjami ruchu

50 min.

Bez ograniczeń

8%

25,00 zł

3

Karnet na zajęcia w ramach programu „Senior starszy sprawniejszy

Zajęcia w wodzie prowadzone przez fizjoterapeutę lub instruktora korektywy.

50 min.
1 raz w tygodniu
Karnet ważny 1 miesiąc

Osoby zameldowane na obszarze m.st. Warszawy z ukończonym 55-tym rokiem życia i posiadające legitymację emeryta lub rencisty.

8%

25,00 zł

4

Karnet na zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia - ćwiczenia w wodzie prowadzone przez instruktora/fizjoterapeutę przeznaczone dla:
1. kobiet w ciąży i po ciąży
2. dzieci i młodzieży – zajęcia korektywy
3. dorosłych – zajęcia usprawniające po przebytych wypadkach i urazach
4. osób z dysfunkcjami ruchu

50 min.
1 raz w tygodniu
Karnet ważny1 miesiąc

Bez ograniczeń
(od 5 roku życia)

8%

72,00 zł

V. SAUNA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas
korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy do sauny

Korzystanie z sauny

60 min.

Osoby powyżej 15 roku życia.
Do 18 roku życia - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

8%

15,00 zł

VI. SIŁOWNIA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas
korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy do siłowni

Korzystanie z siłowni pod opieką instruktora

90 min.

Osoby powyżej 16 roku życia

8%

10,00 zł

2

Bilet jednorazowy do siłowni z Kartą Warszawiaka lub Kartą Młodego Warszawiaka

Korzystanie z siłowni pod opieką instruktora

90 min.

Osoby powyżej 16 roku życia Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

9,00 zł

3

Bilet do siłowni w ramach programu „Senior starszy sprawniejszy

Korzystanie z siłowni pod opieką instruktora

60 min.

Osoby zameldowane na obszarze m.st. Warszawy z ukończonym 55-tym rokiem życia i posiadające legitymację emeryta lub rencisty.

8%

6,00 zł

4

Karnet do siłowni „OPEN” − bez limitu czasowego

Korzystanie z siłowni pod opieką instruktora

1 miesiąc

Osoby powyżej 16 roku życia

8%

75,00 zł

VII. SALA GIMNASTYCZNA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas
korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy na fitness − normalny

Zajęcia na sali gimnastycznej pod opieką instruktora

55 min.

Osoby powyżej 18 roku życia

8%

15,00 zł

2

Bilet jednorazowy na fitness − normalny z Kartą Warszawiaka

Zajęcia na sali gimnastycznej pod opieką instruktora

55 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

13,50 zł

3

Karnet na FITNESS − 10 wejść

Zajęcia na sali gimnastycznej pod opieką instruktora

55 min.
1 raz w tygodniu
Karnet ważny 1 miesiąc

Osoby powyżej 18 roku życia

8%

100,00 zł

4

Karnet na FITNESS − 10 wejść

Zajęcia na sali gimnastycznej pod opieką instruktora

55 min.
1 raz w tygodniu
Karnet ważny1 miesiąc

Zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

8%

75,00 zł

OŚRODEK NAMYSŁOWSKA – CENNIK USŁUG DLA JEDNOSTEK KOMERCYJNYCH

I. KORZYSTANIE Z BASENU, SIŁOWNI, SALI GIMNASTYCZNEJ

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas
korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Wynajem 1 toru na pływalni 25m

Korzystanie z pływalni Poniedziałek – niedziela po godz. 17.00

60 min.

Bez ograniczeń.

23%

68,00 zł

Korzystanie z pływalni Poniedziałek – niedziela do godz. 17.00

60 min.

Zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej.

23%

43,00 zł

2

Wynajem dużego basenu

Korzystanie z pływalni Poniedziałek – niedziela po godz. 17.00

60 min.

Bez ograniczeń.

23%

400,00 zł

Korzystanie z pływalni Poniedziałek – niedziela do godz. 17.00

60 min.
1 raz w tygodniu
Karnet ważny1 miesiąc

Zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej.

23%

250,00 zł

3

Wynajem małego basenu

Korzystanie z pływalni Poniedziałek – niedziela po godz. 17.00

60 min.

Bez ograniczeń.

23%

170,00 zł

Korzystanie z pływalni Poniedziałek – niedziela do godz. 17.00

60 min.
1 raz w tygodniu
Karnet ważny1 miesiąc

Zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej.

23%

130,00 zł

4

Instruktor pływania

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka do 7 osób na 1 torze. poniedziałek – piątek

60 min.

Korzystanie przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

57,00 zł

5

Bilet jednorazowy instruktorski na prowadzenie indywidualnej nauki pływania.

Podpisana umowa z Ośrodkiem

60 min.

Dla osób z działalnością gospodarczą, które podpiszą umowę z Ośrodkiem.
Warunki:
- uprawnienia instruktora nauki pływania,
- posiadanie ubezpieczenia OC
Jednorazowo można prowadzić naukę pływania maksymalnie z 2-ma osobami.

23%

20,00 zł

6

Karnet instruktorski – 10 wejść

Podpisana umowa z Ośrodkiem

60 min.
Karnet ważny 3 miesiące

Dla osób z działalnością gospodarczą, które podpiszą umowę z Ośrodkiem. Warunki:
- uprawnienia instruktora nauki pływania,
- posiadanie ubezpieczenia OC
Jednorazowo można prowadzić naukę pływania maksymalnie z 2-ma osobami.

23%

180,00 zł

7

Wynajęcie salki gimnastycznej

Korzystanie z salki gimnastycznej. Termin wynikający z podpisanej umowy lub po uzgodnieniu z Ośrodkiem

60 min.

Zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

40,00 zł

8

Wynajęcie salki gimnastycznej

Korzystanie z salki gimnastycznej. Termin wynikający z podpisanej umowy lub po uzgodnieniu z Ośrodkiem.

60 min.

Bez ograniczeń.

23%

60,00 zł

9

Wynajem siłowni

Korzystanie z siłowni. Termin do podpisaniu umowy lub uzgodnieniu z Ośrodkiem.

60 min.

Zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

115,00 zł

10

Opieka Instruktora

Prowadzenie zajęć przez instruktora na siłowni

60 min.

Zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

57,00 zł

INFORMACJE OGÓLNE:

Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży uczącej się (do 26 r.ż.), emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Dzieci do ukończenia 4-go roku życia pod opieką osoby pełnoletniej korzystają z pływalni bezpłatnie.
Weterani (w rozumieniu Programu przez „weteranów” należy rozumieć członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art.6 (2) ust.2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz.276 z późn. zmianami) uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z pływalni krytej w każdą niedzielę w wymiarze 30 minut. Po przekroczeniu czasu pobytu obowiązuje dopłata zgodna z cennikiem.
Wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektu zawarte w Regulaminach Ośrodka Namysłowska
Osoby korzystające z biletów ulgowych są zobowiązane do każdorazowego okazywania ważnej legitymacji, uprawniającej do zniżki. W przypadku braku legitymacji, klient może nabyć wyłącznie bilet bez zniżki.
Za pobyt dłuższy niż opłacony pobierana zostaje dodatkowa opłata w wysokości ceny całej jednostki (cena określona w cenniku ośrodka)
Za wydanie duplikatu karnetu pobierana jest opłata w wysokości 20 zł zawierająca podatek VAT w wysokości 23%.

Pliki do pobrania: