"Zima w Mieście" 2020 w Ośrodku Namysłowska. Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu!

8 lutego 2020
Zima w Mieście 2020 w Ośrodku Namysłowska.           Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu!

Wzorem lat ubiegłych, w wybranych ośrodkach sportowych SCS AW, o wyznaczonych godzinach,  młodzież szkolna może nieodpłatnie korzystać z pływalni, hal sportowych, lodowisk oraz stoku narciarskiego.

W ON w ramach programu "Zima w Mieście" dzieci i młodzież mogą korzystać z pływalni ON - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 9.00 do 15.00, uczestniczyć w grach i zabawach w wodzie, doskonalić umiejętności pływania lub pływać rekreacyjnie. Przed przyjściem do ON warto sprawdzić aktualny harmonogram pływalni, który wskaże czy w danym dniu są jeszcze wolne tory do pływania, czy nie obowiązuje np. rezerwacja grupowa. Wstęp będzie weryfikowany na podstawie okazanej ważnej legitymacji szkolnej.

Warunki korzystania z pływalni Ośrodka Namysłowska w ramach programu „Zima w Mieście”:

1. Uczniowie indywidualnie

 Indywidualnie i samodzielnie uczestniczyć w zajęciach w wodzie mogą uczniowie, którzy ukończyli 13 rok życia. W przypadku uczniów poniżej 13 roku życia wejście do wody jest możliwe wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna, który ukończył 18. rok życia. Warunkiem wstępu na pływalnię jest okazanie ważnej legitymacji szkolnej oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych w wodzie. Osoby pełnoletnie podpisują oświadczenie samodzielnie, a w przypadku uczestników niepełnoletnich wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Oświadczenie należy wypełnić w 2 egzemplarzach. Wzór oświadczenia do pobrania zamieszczono poniżej. Druki dostępne są również w recepcji Ośrodka.

2. Grupy zorganizowane

W programie mogą uczestniczyć grupy składające się z minimum 10 uczestników i opiekuna. Przed wejściem na pływalnię opiekun ma obowiązek pozostawić w recepcji imienną listę uczestników wraz z danymi imiennymi opiekunów. Na dole listy należy zamieścić oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni (oświadczenie od lekarza lub oświadczenie podpisane przez pełnoletniego uczestnika albo opiekuna prawnego).

W przypadku grup zorganizowanych należy dokonać wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej.

Kontakt w sprawie rezerwacji:

Recepcja Ośrodka, tel. (22) 16 27 361

e-mail: namyslowska@aktywnawarszawa.waw.pl

Szczegółowo zasady uczestnictwa w „Zimie w Mieście” zostały opisane w regulaminie, który znajdziecie Państwo poniżej. Załączyliśmy też wzór oświadczenia Opiekunów

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: