Godziny otwarcia

Lodowisko czynne 7 dni w tygodniu od godziny 10:00 do godziny 21:00

Godziny ślizgawek:

10:00 - 12:00
13:00 - 15:00
16:00 - 18:00
19:00 - 21:00

Godziny przerw technologicznych (przeznaczonych na konserwację lodu):

12:00 - 13:00
15:00 - 16:00
18:00 - 19:00

Wprowadzone zostały godziny tak zwanego wyciszenia, dedykowane osobom ze spektrum autyzmu.
Obowiązywać będą między 13:00 a 15:00.
W czasie godzin wyciszenia muzyka jest wyłączona lub nadawana ciszej, wyłączone jest również intensywne oświetlenie.