Godziny otwarcia

Lodowisko czynne 7 dni w tygodniu od godziny 10:00 do godziny 21:00

Godziny ślizgawek:

10:00 - 14:00
15:00 - 17:00
18:00 - 21:00

Godziny przerw technologicznych (przeznaczonych na konserwację lodu):

14:00 - 15:00
17:00 - 18:00

Wprowadzone zostały godziny tak zwanego wyciszenia, dedykowane osobom ze spektrum autyzmu.
Obowiązywać będą między 12:00 a 14:00.
W czasie godzin wyciszenia muzyka jest wyłączona lub nadawana ciszej, wyłączone jest również intensywne oświetlenie.