Cennik

 

 

 

 

 

LODOWISKO POD PKiNWYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZAKORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ  USŁUG.

      

 

 

 

LODOWISKO

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy normalny

na lodowisko

Korzystanie z 1 ślizgawki

  Sesja I  10.00 - 13.00

Sesja II 14.00 - 17.00

Sesja III 18.00 - 21.00                                       

Max

 3 godziny

Osoby dorosłe

8%

8,00 zł

2

Bilet jednorazowy normalny

na lodowisko

z Kartą Warszawiaka

Korzystanie z 1 ślizgawki                                    Sesja I 10.00 - 13.00                                  Sesja II 14.00 - 17.00

Sesja III 18.00 - 21.00                           

Max

3 godziny

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

7,00 zł

3

Bilet jednorazowy ulgowy na lodowisko

Korzystanie z 1 ślizgawki

  Sesja I  10.00 - 13.00

Sesja II 14.00 - 17.00

Sesja III 18.00 - 21.00                                       

Max

3 godziny

Osoby uprawnione

8%

5,00 zł

4

Bilet jednorazowy ulgowy na lodowisko

z Kartą Młodego Warszawiaka

Korzystanie z 1 ślizgawki

Sesja I  10.00 - 13.00

Sesja II 14.00 - 17.00

Sesja III 18.00 - 21.00                

Max

 3 godziny

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

4,00 zł

5

Wypożyczenie łyżew

Wypożyczenie łyżew 1 pary w godzinach funkcjonowania lodowiska

(pierwsza godzina)

60 min.

Bez ograniczeń

23%

10,00 zł

Wypożyczenie łyżew 1 pary w godzinach funkcjonowania lodowiska

(pierwsza godzina)

z Kartą Warszawiaka i Kartą Młodego Warszawiaka

60 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

23%

9,00 zł

Wypożyczenie łyżew 1 pary w godzinach funkcjonowania lodowiska

(kolejne ½ godziny)

30 min.

Bez ograniczeń

23%

5,00 zł

Wypożyczenie łyżew 1 pary w godzinach funkcjonowania lodowiska

(kolejne ½ godziny)

z Kartą Warszawiaka i Kartą Młodego Warszawiaka

30 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

23%

4,50 zł

6

Wypożyczenie kasku ochronnego

Wypożyczenie 1 kasku ochronnego

  w godzinach funkcjonowania lodowiska

(pierwsza godzina)

60 min.

Dzieci do lat 10

23%

5,00 zł

Wypożyczenie 1 kasku ochronnego

  w godzinach funkcjonowania lodowiska

(kolejne ½ godziny)

30 min.

23%

1,00 zł

7

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy na łyżwach dla dzieci

Sprzęt ułatwia naukę jazdy na łyżwach (np. pingwin)

(pierwsza godzina)

60 min.

Dzieci do lat 10

23%

10,00 zł

Sprzęt ułatwia naukę jazdy na łyżwach (np. pingwin)

(pierwsza godzina)

z Kartą Warszawiaka i Kartą Młodego Warszawiaka

60 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

23%

9,00 zł

Sprzęt ułatwia naukę jazdy na łyżwach (np. pingwin)

(kolejne ½ godziny)

30 min.

Dzieci do lat 10

23%

5,00 zł

Sprzęt ułatwia naukę jazdy na łyżwach (np. pingwin)

(kolejne ½ godziny)

z Kartą Warszawiaka i Kartą Młodego Warszawiaka

30 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka

23%

4,50 zł

8

Skarpety ochronne jednorazowego użytku (1 para)

dla osób korzystających z łyżew

-

Bez ograniczeń

23%

1,00 zł

 

            

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LODOWISKO POD PKiN WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW,

               URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH M.ST. WARSZAWY.

 

 

    LODOWISKO

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

Cena
usługi

 

1

Bilet jednorazowy normalny

na lodowisko  dla zorganizowanych grup  sportowych  jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy

 

Korzystanie z 1 ślizgawki

Sesja I 10.00 - 13.00

Sesja II 14.00 - 17.00

Sesja III 18.00 - 21.00                        

Max

 3 godziny

Osoby dorosłe

7,00 zł

 

2

Bilet jednorazowy ulgowy na lodowisko dla zorganizowanych grup  sportowych  jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy

Korzystanie z 1 ślizgawki

Sesja I 10.00 - 13.00

Sesja II 14.00 - 17.00

Sesja III 18.00 - 21.00                    

Max

3 godziny

Osoby uprawnione

4,00 zł

 

3

Wypożyczenie łyżew przez zorganizowane grupy sportowe  jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy

 

Wypożyczenie łyżew 1 pary w godzinach funkcjonowania lodowiska

(pierwsza godzina)

60 min.

Bez ograniczeń

8,00 zł

 

Wypożyczenie łyżew 1 pary w godzinach funkcjonowania lodowiska

(kolejne ½ godziny)

30 min.

4,00 zł

 

4

Wypożyczenie kasku ochronnego przez zorganizowane grupy sportowe  jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy

 

Wypożyczenie 1 kasku ochronnego

  w godzinach funkcjonowania lodowiska

(pierwsza godzina)

60 min.

Dzieci do lat 10

4,00 zł

 

Wypożyczenie 1 kasku ochronnego

  w godzinach funkcjonowania lodowiska

(kolejne ½ godziny)

30 min.

0,80 zł

 

5

Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy na łyżwach dla dzieci przez zorganizowane grupy sportowe  jednostek organizacyjnych m. st. Warszawy

Sprzęt ułatwia naukę jazdy na łyżwach (np. pingwin)

(pierwsza godzina)

60 min.

Dzieci do lat 10

          8,00 zł

 

Sprzęt ułatwia naukę jazdy na łyżwach (np. pingwin)

(kolejne ½ godziny)

30 min.

4,00 zł

 

6

Skarpety ochronne jednorazowego użytku (1 para)

dla osób korzystających z łyżew

-

Bez ograniczeń

1,00, zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży uczącej się  (do 26 r.ż.), emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Dzieci do ukończenia 4-go roku życia pod opieką osoby pełnoletniej korzystają z lodowiska bezpłatnie

Wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektu zawarte w Regulaminach Ośrodka/Lodowiska pod PKiN.

Klienci kupujący karnet mają prawo rezerwacji terminu uczestnictwa w zajęciach zgodnie z harmonogramem zapisów i regulaminem zajęć.

Osoby korzystające z biletów ulgowych są zobowiązane do każdorazowego okazywania ważnej legitymacji, uprawniającej do zniżki. W przypadku braku legitymacji, klient może nabyć wyłącznie bilet bez zniżki.

 

 

 

Pliki do pobrania: