Zasady korzystania z lodowiska w okresie pandemii

Zasady korzystania z lodowiska w okresie pandemii

 1. Liczba osób mogących jednocześnie korzystać z Lodowiska na Rynku Starego Miasta Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w Warszawie (dalej jako „Obiekt”) nie może przekroczyć limitu zapisanego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 na terenie RP lub/i wytycznych funkcjonowania lodowisk, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Administrator Obiektu ma prawo do wstrzymania wpuszczania klientów oraz sprzedaży biletów w przypadku osiągnięcia maksymalnego limitu osób przewidzianego w aktualnie obowiązujących przepisach i/lub wytycznych wspomnianych powyżej.
   
 2. Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy dla wszystkich osób przebywających na terenie Obiektu:
   
  1. w kolejkach do kas,
    
  2. na lodowisku z wyjątkiem osób uprawiających sport wyczynowo, które są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa. Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie,
    
  3. na pozostałym terenie Obiektu, w tym na terenie otwartym przed lodowiskiem.
    
 3. Każda osoba przed wejściem na teren Obiektu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk oraz zachowania min. 1,5 metrowego dystansu społecznego w trakcie poruszania się po Obiekcie oraz w kolejkach do kasy.
   
 4. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu zobowiązana jest do zachowania dystansu w kolejkach oraz przestrzegania poleceń obsługi i ochrony obiektu.
   
 5. Zalecamy płatność kartami płatniczymi.
   
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu mają obowiązek poruszania się w ramach wskazanych stref dostępu zgodnie z informacjami na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie Obiektu.
   
 7. Korzystający z Obiektu, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznych funkcjonowania otwartych Obiektów sportowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu bez prawa do zwrotu wydatków poniesionych w związku z pobytem na terenie Obiektu.

 

 

WSSE w Warszawie

tel. 22 620 37 19

wew. 500; 502 171 171,

Infolinia NFZ

(Telefoniczna Informacja Pacjenta)

tel. 800 190 590,

Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

tel. 606 108040

Pliki do pobrania: