Zasady korzystania z lodowiska w okresie pandemii

1. Bezpośrednio przed kasą może przebywać jedna osoba.

2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu - klient nie będzie wpuszczony na teren lodowiska.

3. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

4. Zarządca lodowiska nie udostępnia szatni dla klientów lodowiska.

5. Osoby korzystające z pomieszczeń zabudowanych z toalety, oraz tafli lodowiska mają obowiązek do zakładania maseczek.

6. Korzystający z Ośrodka mają obowiązek dezynfekcji rąk.

7. Na terenie obiektu przy wejściu znajduje się bezdotykowy automat do dezynfekcji rąk oraz w każdej z toalet znajduję się dozownik z płynem do dezynfekcji.

8. Rekomenduje się, aby Klienci dodatkowo byli zaopatrzeni w osobiste płyny do dezynfekcji i chusteczki do dezynfekcji.

9. Zarządca obiektu nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu masek, maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnych do wypełnienia obowiązku wskazanego w punkcie powyżej.

10. Klienci lodowiska mogą nabyć bilet wyłącznie w kasie.

11. Informujemy, że zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

12. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby klientów podczas jednej ślizgawki sprzedaż biletów zostaje wstrzymana.

13. Personel Ośrodka Moczydło będzie weryfikował liczbę osób przebywających na lodowisku.

14. Na terenie Lodowiska maksymalnie może przebywać 200 osób.

15. Osoby korzystające z Lodowiska zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości 1,5m dystansu społecznego na terenie lodowiska, w toalecie. Powyższa zasada nie dotyczy rodzin.

16. Korzystający z obiektu mogą przebywać na Lodowisku maksymalnie podczas pierwszej tury trwającej 300 min.(9:00-13:00) oraz podczas każdej kolejnej trwającej po 180 min.(14:00-17:00)(18:00-21:00) Po zakończonej ślizgawce każda osoba korzystająca z obiektu musi niezwłocznie opuścić teren Ośrodka.

17. Personel Ośrodka będzie weryfikował przestrzeganie zasad zachowania się i poruszania.

18. Osoby korzystające z Ośrodka nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – SCS AW jest zobowiązane do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

Zasady zachowania się przy wejściu na Lodowisko
1. Obowiązuje zakaz gromadzenia się i blokowania wyznaczonych wejść/wyjść ciągów komunikacyjnych.

2. Pierwszeństwo zawsze ma Klient wychodzący z pomieszczenia, toalety, tafli lodowiska. Klient wchodzący do pomieszczenia ma obowiązek umożliwić osobie opuszczającej pomieszczenie swobodne wyjście z zachowaniem dystansu 1,5 m.

Należy bezwzględnie przestrzegać komunikatów personelu w zakresie poruszania się po terenie lodowiska.

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171,
Infolinia NFZ
(Telefoniczna Informacja Pacjenta)
tel. 800 190 590,
Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna
tel. 606 108040

Pliki do pobrania: