Lodowisko w Ośrodku Moczydło nie powstanie z uwagi na epidemię SARS-CoV-2

18 listopada 2020
Lodowisko w Ośrodku Moczydło nie powstanie z uwagi na epidemię SARS-CoV-2

Z przykrością informujemy, że w sezonie 2020/2021 nie będziemy mogli otworzyć lodowiska w Ośrodku Moczydło.

Nasze plany pokrzyżowała epidemia SARS-CoV-2, nieustabilizowana sytuacja epidemiologiczna w samej stolicy oraz stwarzające problemy interpretacyjne obowiązujące przepisy rządowe regulujące funkcjonowanie lodowisk.

W myśl stanowiska Ministerstwa Sportu, które stanowi interpretację rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 listopada: „Jeżeli więc na lodowiskach/torach łyżwiarskich odbywają się aktywności, o których mowa, tj. współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowego, to takie aktywności sportowe mogą być przeprowadzane. W omawianym kontekście wprowadzony jest natomiast zakaz indywidualnego uprawiania sportu, tzn. gdyby osoby chciały korzystać z lodowiska/toru łyżwiarskiego, poza dopuszczonymi formami, to takie działanie w rozumieniu obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne".

Kluby sportowe (i inne podmioty zorganizowane) zapraszamy na lodowisko w Ośrodku Stegny przy ul. Inspektowej 1. Zaznaczamy, że obiekt na Stegnach będzie dostępny wyłącznie dla klubów (i innych podmiotów zorganizowanych), które będą mogły trenować przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

Na lodowisko w Ośrodku Moczydło – o ile zagrożenie epidemiologiczne minie – zapraszamy za rok.