Dostępność architektoniczna

Ośrodek Legia, ul. Łazienkowska 1/3, 00-449 Warszawa
Ośrodek Legia Korty, ul. Myśliwiecka 4 , 00-459 Warszawa

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynków Trybuny A oraz B prowadzą 2 wejścia (furtki) od ul. Kusocińskiego oznaczone tabliczkami. Przy Trybunie A przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków. W trybunie A znajduję się biuro, trybuna B wejście przez teren ośrodka, dla klientów przeznaczone jest wejście B.

Recepcja ośrodka Legia Korty znajduje się po prawej stronie od wejścia Trybuna B. Swobodny dostęp dla osób na wózkach, dodatkowo w trybunie B znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami, która umożliwia dostęp do szatni. Brak ograniczeń dla osób na wózkach.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie -1.

Do szatni/pryszniców prowadzą schody, które można pokonać za pomocą windy.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w budynku B na prawo od recepcji Ośrodka Legia Korty.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.

Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej

Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

8. Inne istotne