Dostępność architektoniczna

Ośrodek Legia, ul. Łazienkowska 1/3, 00-449 Warszawa
Ośrodek Legia Korty, ul. Myśliwiecka 4, 00-459 Warszawa


1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynków Trybuny A oraz B prowadzą 2 wejścia (furtki) od ul. Kusocińskiego oznaczone tabliczkami. Przy Trybunie A przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków. W trybunie A znajduję się biuro, trybuna B wejście przez teren ośrodka, dla klientów przeznaczone jest wejście B.
Recepcja ośrodka Legia Korty znajduje się naprzeciw wejścia Trybuna A. Swobodny dostęp dla osób na wózkach, dodatkowo w trybunie B znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami, która umożliwia dostęp do szatni.
Brak ograniczeń dla osób na wózkach.


2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie -1.
Do szatni/pryszniców prowadzą schody, które można pokonać za pomocą windy.


3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w budynku B, na prawo za windą.


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika


6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.
Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących


7. Informacje dotyczące dojazdu:
Do Ośrodka Legia Korty można dojechać autobusami linii numer: 523, 171.