Regulamin

Zarządzenie Nr /2018
Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
z dnia 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminów dla uczestników programu
„Lato w Mieście 2018” w Ośrodkach
Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
oraz w Letniej Strefie Rekreacji na plaży miejskiej „Poniatówka”

Na podstawie §9 pkt 5 Statutu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się Regulaminy dla uczestników programu „Lato w Mieście 2018” w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA oraz w Letniej Strefie Rekreacji na plaży miejskiej „Poniatówka” pod Mostem Poniatowskiego w brzmieniu określonym w Załącznikach do niniejszego Zarządzenia:

  1. Regulamin korzystania z pływalni krytych – Załącznik Nr 1,
  2. Regulamin korzystania z pływalni letniej w Ośrodku Inflancka -   Załącznik Nr 2,
  3. Regulamin korzystania z sal gimnastycznych i hal sportowych - Załącznik Nr 3,
  4. Regulamin korzystania z kortów tenisowych ziemnych w Ośrodku Solec - Załącznik Nr 4,
  5. Regulamin korzystania z toru rolkarskiego w Ośrodku Stegny  - Załącznik Nr 5,
  6. Regulamin korzystania z boisk – Załącznik Nr 6,
  7. Regulamin korzystania ze skateparku w Ośrodku Rozbrat - Jutrzenka – Załącznik Nr 7.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora (ZDO).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2018 r. i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

 

Pliki do pobrania: