Regulamin zjeżdżalni wodnej

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
 
REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNEJ NA PŁYWALNI KRYTEJ 

I. Część ogólna
 1. Zjeżdżalnia wodna jest elementem wyposażenia i przeznaczona jest dla osób korzystających z pływalni  w Ośrodku Stołecznego Centrum Sportu Ośrodek Inflancka. 
 2. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:
 • osób cierpiących na lęk wysokości,
 • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia, 
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 1. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osób   dorosłych posiadających bilet wstępu.
II. Zasady korzystania
 1. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 2. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 3. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
 • kolor zielony  – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rynny zjazdowej
 • kolor czerwony  –  zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rynny zjazdowej
 1. Przed rozpoczęciem ślizgu należy upewnić się, że osoba znajdująca się przed użytkownikiem przygotowującym się do startu zakończyła ślizg i opuściła lądowisko zjeżdżalni.
 2. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 3. Przed rozpoczęciem ślizgu należy upewnić się, że osoba korzystająca ze zjazdu wcześniej zakończyła ślizg i opuściła lądowisko. 
 4. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób, wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
 • rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
 • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
 • wnoszenia i wrzucania do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
 • wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
 • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
 • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
 • wchodzenia na balustrady, poręcze i inne elementy konstrukcyjne
 • wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu,
 • nurkowania po zakończonym ślizgu w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska, 
 • biegania po klatce schodowej zjeżdżalni. 
 1. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione. 
 2. Po wykonaniu zjazdu należy opuścić niezwłocznie lądowisko zjeżdżalni w kierunku oznaczonym strzałkami.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 
 4. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 5. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
III. Postanowienia końcowe
 
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego   Regulaminu  lub Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą rozpatrywane.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26.  

Pliki do pobrania: