Regulamin zjeżdżalni dla dzieci typu słoń

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI DLA DZIECI TYPU SŁOŃ 

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego i regulaminu pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika. 
 4. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci do lat 7 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. 
 5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
 6. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 7. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • zmuszania dziecka do wykonywania ślizgu,
  • wykonywania ślizgu parami lub w grupie, 
  • zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
  • wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu,
  • zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie zjeżdżalni.
 8. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione. 
 9. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu.
 10. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie.
 11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 
 12. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska
 13. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi opiekun.
 14. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.

Pliki do pobrania: