Regulamin zespołu saun

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

REGULAMIN KOMPLEKSU SAUN          

 1. Kompleks saun w Ośrodku Inflancka (zwanego dalej „Ośrodkiem”) jest czynny codziennie. Dni i godziny, w których można korzystać z obiektu podane są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Użytkownicy mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko w godzinach jego otwarcia. 
 2. W skład kompleksu saun wchodzą: 
 • Sauna sucha typu fińskiego
 • Łaźnia parowa
 • Biosauna,
 • Sauna INFRARED (nagrzewana promieniami podczerwieni),
 • Całoroczne ogrody saunowe,
 • Lodopad wraz z urządzeniami do chłodzenia ciała
 • Pomieszczenia relaksu,
 1. Powierzchnia użytkowa saun wynosi: 
 • Sauna sucha: 7,55 m2, maksymalna liczna osób, jaka może jednocześnie w niej przebywać to    5 osób,
 • Łaźnia parowa: 5,00 m2, maksymalna liczna osób, jaka może jednocześnie w niej przebywać to 4 osoby,
 • Biosauna: 8,00 m2, maksymalna liczna osób, jaka może jednocześnie w niej przebywać to 5 osób,
 • Sauna IR: 1,10 m2 , w saunie może przebywać tylko 1 osoba.
 1. Wstęp do kompleksu saun mają jedynie osoby, które posiadają ważny bilet lub karnet. Ceny usług oraz opłaty za przekroczony czas podane są w cenniku.
 2. Zapoznanie się i przestrzeganie cennika usług, instrukcji (w tym oznakowania na terenie całego kompleksu saun) oraz regulaminów i instrukcji funkcjonujących na jego terenie oraz Regulaminu Ośrodka Inflancka jest obowiązkiem każdego użytkownika obiektu.  
 3. Na terenie kompleksu saun obowiązuje Elektroniczny System Obsługi Klienta. Kontrola czasu przebywania w strefie płatnej odbywa się przez zainstalowane zegary. Wstęp do zespołu saun możliwy jest po aktywacji transpondera na czytniku zlokalizowanym przy wejściu.
 4. W każdej saunie znajduje się czerwony przycisk bezpieczeństwa naciśnięcie którego powoduje powiadomienie pracownika sauny o nagłej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
 5. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się na płycie pływalni (stanowisko ratownicze).
 6. Korzystanie z kompleksu saun odbywa się tylko w obecności pracownika Ośrodka odpowiedzialnego za obsługę urządzeń. Pracownik uprawniony jest do kontroli stanu samopoczucia osób przebywających w zespole saun. Osoby przebywające w kompleksie saun zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń pracowników Ośrodka.
 7. Wszystkie rzeczy osobiste powinny być pozostawione w szafkach depozytowych. Za pozostawione w miejsca do tego niewyznaczonych rzeczy SCS AW nie odpowiada. 
 8. Osoby korzystające z kompleksu saun powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do położenia na siedzisko i owinięcia tułowia, mydło oraz klapki na stopy. 
 9. Przed wejściem do sauny należy:
 • umyć całe ciało mydłem również w celu zmycia z ciała wszelkich kosmetyków i osuszyć  dokładnie ręcznikiem,
 • zdjąć biżuterię oraz wszystkie inne przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyna poparzeń,
 • zdjąć stroje kąpielowe z dodatkiem środków syntetycznych i sztucznych oraz klapki.
 1. Podczas pobytu w zespole saun zabronione jest:
 • korzystanie z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, 
 • manipulowanie przy piecach i innych zainstalowanych w saunie urządzeniach (m.in. wylewanie jakichkolwiek płynów w kabinie w szczególności polewanie wodą i innymi środkami pieca oraz rozgrzanych kamieni, przesuwanie i dotykanie gorących kamienii pieca),
 • nieobyczajne zachowanie bądź zachowania uznane powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe oraz budzące skrępowanie u innych osób,
 • spożywanie jedzenia, picie w kabinach (uzupełnienie płynów robi się po opuszczeniu kabin dopiero w czasie wypoczynku), zażywanie innych środków, palenie tytoniui papierosów elektronicznych,
 • smarowanie ciała kremami, co może spowodować przegrzanie organizmu.
 • pozostawianie na terenie sauny śmieci w szczególności opakowań po sokachi napojach.
 1. Z kąpieli w saunie należy korzystać w pozycji siedzącej lub leżąc. Na ławy w kabinach wchodzić można tylko gołą stopą. Klapki należy zostawić przed wejściem do kabiny sauny.
 2. Zaleca się stosowanie cyklu pobytowego w kabinie polegającego na nagrzewaniu i krótkim schłodzeniu ciała (2 lub 3 wizyty w saunie 10-15 minut, po każdej wizycie należy schłodzić ciało – wziąć prysznic polewając się strumieniem wody począwszy od stóp i odpocząć. Maksymalny dzienny pobyt w saunie nie powinien przekroczyć ok. 30 minut.
 3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia (np. zawroty głowy, bicie serca, osłabienie), osoba korzystająca z sauny powinna przerwać pobyt i niezwłocznie zgłosić się do pracowników Ośrodka.
 4. Z sauny mogą korzystać osoby, których stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do dokonywania tego typu zabiegów. Ocenę stanu zdrowia i możliwości uczęszczania do sauny powinien przeprowadzić lekarz.
 5. Z sauny nie powinny korzystać m.in. osoby z następującymi schorzeniami:
 • choroby zakaźne i gruźlica,
 • choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym,
 • choroby nerek, wątroby i nowotworowe,
 • niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego,
 • padaczka, stany psychotyczne,
 • choroby układu krążenia, w tym szczególnie choroby serca,
 • schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach,  jaskra,
 • z dolegliwościami skórnymi oraz otwartymi ranami.
 1. Nie jest zalecane korzystanie z sauny przez:
 • kobiety w ciąży,
 • kobiety w czasie menstruacji,
 • osoby po obfitym posiłku (wskazane jest 1,5-2 godziny odpoczynku po posiłku),
 • osoby po intensywnym wysiłku.
 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i pracą urządzeń należy niezwłocznie informować pracowników Ośrodka.
 2. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby poniżej
  18 roku życia mogą korzystać z kąpieli w saunie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26.  

Pliki do pobrania: