Regulamin zespołu saun

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

REGULAMIN ZESPOŁU SAUN

 1. Zespół saun czynny jest codziennie w trakcie godzin pracy Ośrodka, dokładne godziny podane są na tablicy ogłoszeń.
 2. W skład zespołu saun wchodzą:
  • sauny suche typu fińskiego z temperaturą maksymalną do 110°C oraz wilgotnością względną do 10–15%,
  • sauna parowa z temperaturą maksymalną do 50°C oraz wilgotnością względną do 100%.
 3. Powierzchnia użytkowa saun suchych wynosi:
  • 8,3 m2, maksymalna liczna osób, jaka może jednocześnie w niej przebywać to 5 osób,
  • 3,8 m2 maksymalna liczna osób, jaka może jednocześnie w niej przebywać to 3 osoby.
 4. Powierzchnia użytkowa sauny parowej wynosi: 5,2 m2, maksymalna liczba osób, jaka może jednocześnie w niej przebywać to 4 osoby.
 5. Wstęp do zespołu saun mają jedynie osoby, które posiadają ważny bilet, karnet lub będące uczestnikami grupy, która nabyła prawo do przebywania na jej terenie.
 6. Na terenie zespołu saun obowiązuje Elektroniczny System Obsługi Klienta. Kontrola czasu przebywania w strefie płatnej odbywa się przez zainstalowane zegary. Wstęp do zespołu saun możliwy jest po aktywacji transpondera na czytniku zlokalizowanym przy wejściu.
 7. Punkt udzielania pierwszej pomocy znajduje się na płycie pływalni (stanowisko ratownicze).
 8. Korzystanie z zespołu saun odbywa się tylko w obecności pracownika Ośrodka odpowiedzialnego za obsługę urządzeń. Pracownik uprawniony jest do kontroli stanu samopoczucia osób przebywających w zespole saun. Osoby przebywające w zespole saun zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń pracowników Ośrodka.
 9. Wszystkie rzeczy osobiste powinny być pozostawione w szatni lub przebieralni. Za pozostawione w miejsca do tego niewyznaczonych rzeczy SCS AW nie odpowiada.
 10. Osoby korzystające z zespołu saun powinny posiadać ręcznik do wycierania ciała i ręcznik do położenia na siedzisko lub owinięcia tułowia, mydło oraz klapki na stopy.
 11. Przed wejściem do sauny należy:
  • umyć całe ciało mydłem również w celu zmycia z ciała wszelkich kosmetyków i osuszyć dokładnie ręcznikiem,
  • zdjąć biżuterię oraz wszystkie inne przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyna poparzeń,
  • zdjąć stroje kąpielowe z dodatkiem środków syntetycznych i sztucznych oraz klapki.
 12. Podczas pobytu w zespole saun zabronione jest:
  • korzystanie z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • manipulowanie przy piecach i innych zainstalowanych w saunie urządzeniach (m.in. wylewania jakichkolwiek płynów w kabinie w szczególności polewania wodą i innymi środkami pieca oraz rozgrzanych kamieni, przesuwania i dotykania gorących kamieni i pieca),
  • nieobyczajne zachowania bądź zachowania uznane powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  • spożywanie jedzenia, picia w kabinach (uzupełnienie płynów robi się po opuszczeniu kabin dopiero w czasie wypoczynku) i innych środków,
  • smarowanie ciała kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 13. Z kąpieli w saunie należy korzystać w pozycji siedzącej lub leżąc. Na ławy w kabinach wchodzić można tylko gołą stopą.
 14. Zaleca się stosowanie cyklu pobytowego w kabinie polegającego na nagrzewaniu i krótkim schłodzeniu ciała (2 lub 3 wizyty w saunie 10-15 minut, po każdej wizycie należy schłodzić ciało – wziąć prysznic polewając się strumieniem wody począwszy od stóp i odpocząć. Maksymalny dzienny pobyt w saunie nie powinien przekroczyć ok. 30 minut).
 15. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian samopoczucia (np. zawroty głowy, bicie serca, osłabienie), osoba korzystająca z sauny powinna przerwać pobyt i niezwłocznie zgłosić się do pracowników Ośrodka.
 16. Z sauny mogą korzystać osoby, których stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do dokonywania tego typu zabiegów. Ocenę stanu zdrowia i możliwości uczęszczania do sauny powinien przeprowadzić lekarz.
 17. Z sauny nie powinny korzystać m.in. osoby z następującymi schorzeniami:
  • choroby zakaźne i gruźlica,
  • choroby przebiegające z ostrym stanem gorączkowym,
  • choroby nerek, wątroby i nowotworowe,
  • niektóre choroby krwi i układu krwiotwórczego,
  • padaczka, stany psychotyczne,
  • choroby układu krążenia, w tym szczególnie choroby serca,
  • schorzenia naczyń krwionośnych, stany po wylewach i udarach,
  • jaskra,
  • z dolegliwościami skórnymi oraz otwartymi ranami.
 18. Nie jest zalecane korzystanie z sauny przez:
  • kobiety w ciąży,
  • kobiety w czasie menstruacji,
  • osoby po obfitym posiłku (wskazane jest 1,5-2 godziny odpoczynku po posiłku),
  • osoby po intensywnym wysiłku.
 19. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem i pracą urządzeń należy niezwłocznie informować pracowników Ośrodka
 20. Korzystanie z sauny odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kąpieli w saunie tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na ich odpowiedzialność.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

Pliki do pobrania: