Regulamin szatni i depozytów

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Samorządowy Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

REGULAMIN
SZATNI I SCHOWKÓW DEPOZYTOWYCH 

 1. Szatnia obowiązuje wszystkich klientów oraz grupy zorganizowane korzystające z usług w Ośrodku.
 2. Szatnia i schowki depozytowe są bezpłatne i można z nich korzystać w godzinach pracy Ośrodka.
 3. W szatni przechowywane są wyłącznie okrycia wierzchnie wraz z obuwiem, które należy zmienić przed wejściem do strefy czystej. 
 4. Torby, plecaki, reklamówki, rolki, kaski, itp. nie będą przyjmowane na przechowanie.
 5. Obuwie należy włożyć do reklamówki foliowej lub worka udostępnionego przez pracownika szatni. 
 6. Rzeczy drobne jak np. apaszki, paski, rękawiczki, szaliki itp. należy właściwie zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przemieszczanie.
 7. Dowodem przyjęcia rzeczy na przechowanie jest wydanie numerka.
 8. Zwrot rzeczy następuje wyłącznie w przypadku zwrotu numerka.
 9. W razie zgubienia lub zniszczenia numerka należy okazać dowód osobisty lub inny dokument w celu wydania przedmiotów pozostawionych w szatni przez pracownika Ośrodka.
 10. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym przygotowaniu okryć, butów i drobnych części garderoby do przechowania w szatni. Opiekunowie upoważnieni są do pobrania z szatni kluczy do boksów znajdujących się w szatni męskiej i damskiej.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w szatni przedmioty wartościowe między innymi takie jak: telefony komórkowe, laptopy, notebooki, odtwarzacze plików audio i video, biżuteria, pieniądze, dokumenty itp. 
 12. Użytkownicy na czas korzystania z obiektu, zobowiązani są do pozostawiania przedmiotów wartościowych, o którym mowa w punkcie powyżej w schowkach depozytowych zlokalizowanych na terenie Ośrodka. Obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania przedmiotów wartościowych w odzieży oddawanej do szatni. 
 13. Liczba szafek depozytowych przeznaczonych dla klientów jest ograniczona. 
 14. Aby otrzymać od pracownika szatni kluczyk od depozytu należy wpisać godzinę poboru kluczka i złożyć podpis w zeszycie ewidencji depozytu. Pracownik szatni potwierdza wydanie kluczyka podpisem w zeszycie ewidencji depozytu. 
 15. Po opróżnieniu schowka depozytowego klient oddaje kluczyk pracownikowi szatni potwierdzając oddanie w zeszycie ewidencji depozytu. Pracownik szatni potwierdza przyjęcie kluczyka podpisem w zeszycie ewidencji depozytu. 
 16. W przypadku zagubienia kluczyka następuje procedura komisyjnego otwierania schowka depozytowego przez upoważnionego pracownika Ośrodka. W takim przypadku rzeczy przechowywane w szafce depozytowej mogą być wydane jedynie osobie, która pozostawiła w niej rzeczy. Identyfikacja tej osoby dokonywana będzie na podstawie nagrania z monitoringu oraz przez opisanie rzeczy i przedmiotów, które znajdują się w środku danego schowka depozytowego.
 17. Korzystanie z szatni oraz schowków depozytowych oznacza akceptację powyższego Regulaminu.
 18. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.
 19. Uwagi i wnioski można składać w biurze Ośrodka lub pocztą e-mail na jego adres. Przesłane informacje anonimowe nie będą rozpatrywane.  
 20. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor SCS AW.

Pliki do pobrania: