Instrukcja korzystania ze zjeżdżalni wodnej

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNEJ NA PŁYWALNI KRYTEJ

Przed rozpoczęciem ślizgu należy upewnić się, że osoba znajdująca się przed użytkownikiem przygotowującym się do startu zakończyła ślizg i opuściła lądowisko zjeżdżalni.

1. Po zapaleniu się światła zielonego należy:

  • spokojnie wejść na odcinek startowy,
  • wejść do rynny zjazdowej na jej początek,
  • zająć właściwą pozycję zjazdową - położyć się na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
  • lekko odepchnąć się rękoma od ścian rynny lub od drążka,
  • zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rynnie,
  • przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
  • po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić basen hamujący w kierunku oznaczonym strzałkami,
  • wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

Pliki do pobrania: