Instrukcja bezpiecznego korzystania ze zjeżdżalni wodnych na basenach letnich

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI WODNYCH NA PŁYWALNI LETNIEJ

Przed rozpoczęciem ślizgu należy upewnić się, że na sygnalizacji świetlnej zapaliło się zielone światło zezwalające na rozpoczęcie ślizgu.

Po czym należy:

  • spokojnie wejść na odcinek startowy,
  • wejść do rynny zjazdowej na jej początek,
  • zająć właściwą pozycję zjazdową - położyć się na plecach ze złączonymi nogami wyprostowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała,
  • lekko odepchnąć się rękoma od ścian rynny lub od drążka,
  • zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rynnie,
  • przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia,
  • po wykonaniu zjazdu niezwłocznie opuścić basen hamujący w kierunku oznaczonym strzałkami,
  • wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.