Siłownia

Siłownia

Uwaga: Ze względu na planowane prace modernizacyjne w dniach 17 - 21 sierpnia 2020 r. siłownia będzie w tych dniach nieczynna. Harmogram zostanie wkrótce opublikowany. Szczegóły: TUTAJ

Siłownie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA to idealne miejsca dla każdego, dla kogo sport i zdrowie odgrywa istotną rolę w życiu.

Już dziś rozpocznij swoją przygodę z siłownią i szeroko pojętą aktywnością fizyczną. Odwiedź nas w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 , Ośrodku Namysłowska przy ul. Namysłowskiej 8, Ośrodku Rozbrat-Jutrzenka przy ul. Rozbrat 26 jak również w Ośrodku Solec przy ul. Solec 71 i dowiedz się więcej o niepowtarzalnej atmosferze tych miejsc.

Przekonasz się, że trening to nie tylko przykry obowiązek lecz wspaniała rozrywka, dzięki której zadbasz zarówno o piękną sylwetkę, jak również o zdrowie i świetne samopoczucie.

Dostępny u nas sprzęt pomoże Ci osiągnąć wymarzone efekty, a poniesiony wysiłek jeszcze bardziej zmobilizuje Cię do pracy nad sobą.

W Osrodku Namysłowska możesz korzystać z pomocy wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, natomiast siłownia w Ośrodku Rozbrat, Ośrodku Solec oraz Ośrodku Inflancka działa w nieco innej formule. Siłownie są przygotowane i odpowiednio przystosowane do bezpiecznego oraz samodzielnego korzystania z nich (bez pomocy instruktora).

Dlatego nie zwlekaj i odwiedź nasze siłownie już dziś! Skorzystaj ze specjalnie przygotowanych planów treningowych w zależności od postawionego celu. Plany dostępne są na naszej stronie internetowej, jak również w siłowni danego Ośrodka.

Zadasy korzystania z siłowni w Ośrodku Inflancka w trakcie epidemii SARS-CoV-2

1. Klienci przybywający do Ośrodka Inflancka powinni zapoznać się z wytycznymi ogólnymi oraz siłowni.

2. Zawieszona jest działalność Ośrodków Sportowych, w tym obiektów takich jak:  pływalnia kryta, siłownia, sala fitness, kompleks saun z wyłączeniem tych, które: 

 • działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
 • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
 • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole,
 • zakaz obejmuje też działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, mającą na celu poprawę samopoczucia, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu itp.

3. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Klient nie będzie wpuszczony na teren Ośrodka Inflancka.

4. Klienci korzystający z Ośrodka zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.

5. Rekomendujemy płatność kartą płatniczą!

6. Rekomendujemy, aby Klienci przychodzili do Ośrodka przebrani w strój sportowy.

7. Klienci siłowni przybywający na teren Ośrodka mają obowiązek:

 • zakrywania ust i nosa,
 • dezynfekcji rąk i własnego sprzętu sportowego,
 • zmiany obuwia i posiadania własnego worka na obuwie,
 • posiadania dużego ręcznika, na którym będą wykonywali ćwiczenia,
 • zachowanie przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego.

8. Wszyscy Klienci przebywający w pomieszczeniach wspólnych na terenie Ośrodka tj. hol ośrodka, okolice recepcji/kasy, szatnia, węzły sanitarne mają obowiązek zakrywania ust i nosa w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy.

9. Obowiązek ten nie dotyczy Klientów przebywających w siłowni, w saunie i na pływalni, a także osób, które przebywają na otwartych terenach i zachowują odległość od innych osób wynoszący co najmniej 1,5 m.

10. Zarządca Ośrodka nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu:

 • masek, maseczek, przyłbic, odzieży ochronnej lub innych środków ochrony osobistej
 • rękawiczek jednorazowych,
 • worków i reklamówek na obuwie,
 • ręczników.

11. Płyn dezynfekujący znajduje się przy recepcji, przy wejściu do siłowni oraz w punktach dezynfekcji w siłowni.

12. Zaleca się, aby Klienci dodatkowo byli zaopatrzeni w osobiste płyny do dezynfekcji i chusteczki do dezynfekcji.

13. Po zakończonym ćwiczeniu Klient siłowni zobowiązany zdezynfekować każde używane urządzenie sportowe m.in. sprzęt siłowy, urządzenia Cardio, wolne ciężary, gryf sztangi, uchwyty, stanowisko do ćwiczeń, matę sportową. Czynność realizowana jest przez Klienta przy użyciu udostępnionego na siłowni środka do dezynfekcji.

14. Ćwiczenia na stanowiskach/urządzeniach siedzących i leżących wykonujemy na dużym ręczniku, z zachowaniem równomiernego dystansu przynajmniej 1,5 m, a po zakończeniu ćwiczenia Klient ma obowiązek zdezynfekować samodzielnie stanowisko/urządzenie.

15. W strefie wolnych ciężarów, należy zachować równomierny dystans przynajmniej 1,5 m.

16. W strefie Cardio siłowni należy zachować dystans społeczny przynajmniej 1,5 m, korzystając z co drugiego urządzenia typu Cardio tj. bieżni, roweru stacjonarnego, ergometru wioślarskiego, urządzenia eliptycznego, stepera itp.

17. Pierwszeństwo w przemieszczaniu się na siłowni mają Klienci kończący ćwiczenia, odkładający ciężary, opuszczający urządzenie siłowe, schodzący z urządzeń Cardio oraz Klienci przeprowadzający dezynfekcję sprzętu sportowego!

18. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do siłowni niezwiązanych zwyczajowo z uprawnianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich artykułów związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.

19. Klienci po zakończeniu treningu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia siłowni i Ośrodka w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

20. Obowiązuje zakaz gromadzenia się i blokowania wyznaczonych wejść, ciągów komunikacyjnych i stref.

21. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas spędzany w szatni i pod natryskami.

22. Zaleca się korzystanie z suszarek ( dostępnych w szatni ) w jednorazowych rękawiczkach ochronnych.

23. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

24. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

25. Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Ośrodka Inflancka.

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171,

Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590,

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040.

26. Pozostałe zasady korzystania z siłowni określa regulamin siłowni i regulamin Ośrodka Inflancka Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

27. Odpowiedzi na pytania Klientów indywidualnych tel. 22 16 27 350.

 

Pliki do pobrania: