Siłownia

Siłownia

Siłownia w Ośrodku Inflancka Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA to idealne miejsca dla każdego, dla kogo sport i zdrowie odgrywa istotną rolę w życiu.

Już dziś rozpocznij swoją przygodę z siłownią i szeroko pojętą aktywnością fizyczną. Odwiedź nas w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 i dowiedz się więcej o niepowtarzalnej atmosferze tego miejsca.

Przekonasz się, że trening to nie tylko przykry obowiązek lecz wspaniała rozrywka, dzięki której zadbasz zarówno o piękną sylwetkę, jak również o zdrowie i świetne samopoczucie.

Dostępny u nas sprzęt pomoże Ci osiągnąć wymarzone efekty, a poniesiony wysiłek jeszcze bardziej zmobilizuje Cię do pracy nad sobą.

Dlatego nie zwlekaj i odwiedź naszą siłownią już dziś! 

Zadasy korzystania z siłowni w Ośrodku Inflancka w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 4 czerwca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
 
Działalność na rzecz Klientów Indywidualnych i Grup Zorganizowanych jest prowadzona 
w reżimie sanitarnym zgodnie z harmonogramem siłowni w godzinach: 
o poniedziałek – piątek 6.00 – 22.00
o sobota – niedziela 6.30 –  18.00 
Harmonogram, regulamin i wytyczne do korzystania z siłowni w stanie epidemii 
są dostępne na: 
o stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl,
o w gablotach przy wejściu głównym do Ośrodka,
o siłowni. 
Klienci przybywający na siłownię mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać:
o regulaminów Ośrodka w tym regulaminu siłowni,
o wytycznych dotyczących korzystania z Ośrodka i siłowni w stanie epidemii,
o harmonogramu siłowni.
Na terenie Ośrodka Inflancka obowiązuje limit 50% maksymalnego obłożenia, 
do którego nie wliczamy osób zaszczepionych.
Chcesz wejść poza limitem? Okaż kod QR lub zaświadczenie o zaszczepieniu.
Na siłowni może przybywać nie więcej niż 10 osób (1 os/15m2)! 
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Klient nie będzie wpuszczony na teren Ośrodka Inflancka.
Klienci korzystający z Ośrodka zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
Rekomendujemy płatność kartą płatniczą!
Każdy klient otrzymuje na recepcji zdezynfekowany transponder.
Klienci siłowni przybywający na teren Ośrodka mają obowiązek:
o zakrywania ust i nosa,
o dezynfekcji rąk i własnego sprzętu sportowego,
o zmiany obuwia i posiadania własnego worka na obuwie,
o zdeponowania w przebieralni toreb i plecaków,
o posiadania dużego ręcznika, na którym będą wykonywali ćwiczenia,
o każdorazowej dezynfekcji  używanego urządzenie sportowego 
m.in. sprzętu siłowego, urządzenia cardio, wolnych ciężarów,
gryfów sztang i uchwytów oraz mat,
o zachowania przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego.
Wszyscy Klienci przebywający w pomieszczeniach wspólnych na terenie Ośrodka 
tj. hol ośrodka, okolice recepcji/kasy, szatnia, węzły sanitarne mają obowiązek zakrywania
ust i nosa przy pomocy maski. 
Obowiązek ten nie dotyczy Klientów przebywających w siłowni. 
Zarządca Ośrodka nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu:
o masek lub innych środków ochrony osobistej, 
o rękawiczek jednorazowych, 
o worków i reklamówek na obuwie, 
o ręczników.
Płyn dezynfekujący znajduje się przy recepcji, przy wejściu do siłowni oraz w punktach dezynfekcji w siłowni.
Zaleca się, aby Klienci dodatkowo byli zaopatrzeni w osobiste płyny do dezynfekcji
i chusteczki do dezynfekcji. 
Rekomendujemy szczególną dbałość o higienę rąk!
Po zakończonym ćwiczeniu Klient siłowni jest zobowiązany zdezynfekować każde używane urządzenie sportowe m.in. sprzęt siłowy, urządzenia cardio, wolne ciężary, gryf sztangi, uchwyty, stanowisko do ćwiczeń, matę sportową. 
Czynność realizowana jest przez Klienta przy użyciu udostępnionego na siłowni środka do dezynfekcji.
Ćwiczenia na stanowiskach/urządzeniach siedzących i leżących wykonujemy na dużym ręczniku, z zachowaniem równomiernego dystansu przynajmniej 1,5 m, a po zakończeniu ćwiczenia Klient ma obowiązek zdezynfekować samodzielnie stanowisko/urządzenie.
W strefie wolnych ciężarów, należy zachować równomierny dystans przynajmniej 1,5 m.
W strefie cardio siłowni należy zachować dystans społeczny przynajmniej 1,5 m, korzystając
z co drugiego urządzenia typu cardio tj. bieżni, roweru stacjonarnego, ergometru wioślarskiego, urządzenia eliptycznego, stepera itp. 
Pierwszeństwo w przemieszczaniu się na siłowni mają Klienci kończący ćwiczenia, odkładający ciężary, opuszczający urządzenie siłowe, schodzący z urządzeń cardio 
oraz Klienci przeprowadzający dezynfekcję sprzętu sportowego!
Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do siłowni niezwiązanych zwyczajowo z uprawnianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich artykułów związanych z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
Klienci po zakończeniu treningu są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia siłowni 
i Ośrodka w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
Obowiązuje zakaz gromadzenia się i blokowania wyznaczonych wejść, ciągów komunikacyjnych i stref. 
Należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas spędzany w szatni, przebieralni i pod natryskami.
Zaleca się korzystanie z suszarek (dostępnych w przebieralni) w jednorazowych rękawiczkach ochronnych. 
Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Ośrodka Inflancka. 
o WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171,
o Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590,
o Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040.
Pozostałe zasady korzystania z Ośrodka określają regulaminy oraz wytyczne Ośrodka 
i poszczególnych jego obiektów m.in. szatni samoobsługowej, przebieralni damskiej/męskiej  pływalni krytej, siłowni, kompleksu saun, basenów letnich.  
Odpowiedzi na pytania Klientów tel. 22 16 27 350.

Pliki do pobrania: