Pływalnia Letnia

Pływalnia letnia usytuowana jest w Śródmieściu.

Jest obiektem ogólnodostępnym w sezonie letnim.

W skład basenu letniego wchodzi:

·        basen letni o wymiarach: 18 x 12m i 1,1 m – 1,4 m głębokości ze zjeżdżalnią wodną o długości 50 m i wysokości 6m.

·        3 brodziki w kształcie koła o głębokości 0,4 m do 0,6 m,

·        zjeżdżalnia 3 m, grzybek wodny, 2 kaskady

·        toalety, natryski z ciepłą wodą

·        2 place zabaw dla dzieci

·        boisko do piłki plażowej

·        boisko do koszykówki i piłki nożnej

·        kort tenisowy (asfaltowy)

Pływalnia letnia posiada nowoczesną stację uzdatniania wody, która powoduje, że woda w basenach stale utrzymuje najwyższe parametry fizyczno-chemiczne. Obiekt posiada zaplecze sanitarne i prysznice.

Zadasy korzystania z pływalni w Ośrodku Inflancka w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

Klienci basenów letnich mogą nabyć bilet drogą elektroniczną lub w kasie Ośrodka Inflancka.
Kasa/recepcja kompleksu saun nie sprzedaje biletów na baseny letnie.
Rekomendujemy zakup biletu elektronicznego na baseny letnie Ośrodka Inflancka poprzez stronę www.aktywnawarszawa.pl,
klikając w zakładkę – Ośrodki Sportowe – Inflancka - Doładuj konto
lub korzystając bezpośrednio z adresu KUP BILET.
Bilet elektroniczny zostanie przesłany na pocztę elektroniczną (e-maila) podaną w trakcie rejestracji konta.
Biletu nie trzeba drukować, istnieje możliwość wejścia na teren basenów letnich poprzez zbliżenie telefonu komórkowego z elektronicznym biletem zapisanym w telefonie.
Bilet elektroniczny jest jednorazowy i nie uprawnia do ponownego wejścia na teren basenów letnich po opuszczeniu strefy płatnej.
Bilet na baseny letnie w Ośrodku Inflancka ważny jest do 31.08.2021 r.
Po tej dacie środki na bilecie ulegną kasacji.
Informujemy, że baseny letnie otwarte są tylko w dni słoneczne. Za brak możliwości wykorzystania biletu w momencie zamknięcia basenów letnich z powodu warunków atmosferycznych Ośrodek Inflancka nie odpowiada.
W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby klientów należy poczekać na opuszczenie terenu przez osoby znajdujące się na basenach. Inną możliwością będzie opcja skorzystania z zakupionego biletu w innym terminie, jednak nie później niż 31.08.2021 r.
Działalność na rzecz Klientów Indywidualnych i Grup Rodzinnych jest prowadzona w reżimie sanitarnym zgodnie z harmonogramem basenów letnich w godzinach: 
o poniedziałek – niedziela 9.30 – 19.00
Klienci przybywający na baseny letnie mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać:
o regulaminów Ośrodka w tym regulaminu basenów letnich,
o wytycznych dotyczących korzystania z Ośrodka i basenów letnich 
w stanie epidemii.
Harmonogram, regulamin i wytyczne do korzystania z basenów letnich w stanie epidemii 
są dostępne na: 
o stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl,
o w gablotach przy wejściu głównym do Ośrodka,
o na basenach letnich.
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Klient nie będzie wpuszczony na teren Ośrodka Inflancka.
Klienci korzystający z Ośrodka zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
Wszyscy Klienci przybywający do kasy w budynku głównym Ośrodka Inflancka
oraz przebywający w  pomieszczeniach pawilonów letnich, w przebieralniach, 
w węźle sanitarnym mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
Klienci pływalni przybywający na teren basenów letnich mają obowiązek:
o dezynfekcji rąk, 
o dezynfekcji własnego sprzętu pływackiego i rekreacyjnego.
Płyn dezynfekujący znajduje się przy kasie/recepcji Ośrodka, przy wejściu na baseny letnie oraz w punktach dezynfekcji na terenie basenów letnich.
Rekomendujemy szczególną dbałość o higienę rąk!
W przypadku zakupu biletów w kasie Ośrodka rekomendujemy płatność kartą płatniczą!
Zaleca się, aby Klienci dodatkowo byli zaopatrzeni w osobiste płyny do dezynfekcji i chusteczki do dezynfekcji. 
Klienci basenów letnich mogą korzystać z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego
po wcześniejszej dezynfekcji.
Rekomendujemy nie użyczać innym klientom i grupom rodzinnym, osobom obcym/trzecim, własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego m.in. piłek, rękawków, dmuchańców, sprzętu do nauki lub ułatwienia pływania, kocyków, mat, pledów itp.  
Zarządca Ośrodka nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu:
o masek, 
o rękawiczek jednorazowych, 
o worków depozytowych i reklamówek na obuwie, 
o ręczników,
o sprzętu sportowego.
Biwakowanie grup rodzinnych na terenie rekreacyjnym jest dozwolone przy zachowaniu przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego między grupami.
Nakazuje się zachowanie przynajmniej dystansu 1,5 - metrowej odległości:
o w kolejce do kasy/recepcji Ośrodka,
o w kolejce do wejścia na baseny letnie,
o na terenie rekreacyjnym,
o w basenach rekreacyjnych,
o w kolejce do platformy startowej zjeżdżalni,
o w kolejce do toalet węzła sanitarnego, toalet, natrysków, przebieralni, 
o w kolejkach do punktów gastronomicznych,
o w kolejce do wypożyczalni leżaków.
Należy zachować czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników.
Obowiązuje segregacja śmieci! Na terenie basenów letnich znajdują się oznakowane pojemniki na odpady: bio, szkło, papier, metale i tworzywa sztucznie, zmieszane.
Personel Ośrodka będzie weryfikował przestrzeganie zasad obowiązujących w reżimie sanitarnym. 
Klienci mają obowiązek poruszać się zgodnie z wytyczonymi ciągami komunikacyjnymi, strefami i w kierunkach wskazanych przez oznaczenia.
Obowiązuje zakaz gromadzenia się i blokowania wyznaczonych wejść, ciągów komunikacyjnych i stref.
Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Ośrodka sportowego bez prawa do zwrotu za niewykorzystaną usługę. 
o WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171,
o Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590,
o Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040.
Pozostałe zasady korzystania z Ośrodka określają regulaminy oraz wytyczne Ośrodka 
i poszczególnych jego obiektów m.in. pływalni krytej, siłowni, kompleksu saun.
Odpowiedzi na pytania Klientów tel. 22 16 27 350.

Pliki do pobrania:

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA

ul. Rozbrat 26, 00 - 429 Warszawa
NIP 526-25-19-160 | Regon 017189671

CENTRALA RECEPCJA O/ROZBRAT 26:
tel: 22 162 72 00
rozbrat@aktywnawarszawa.waw.pl

DZIAŁ MARKETINGU:
tel: 22 162 72 17
marketing@aktywnawarszawa.waw.pl

SEKRETARIAT:
tel: 22 162 72 09
biuro@aktywnawarszawa.waw.pl