Nauka Pływania dla Dorosłych

NAUKA PŁYWANIA – DOROŚLI I

Cele i zadania nauczania: 

 • oswojenie z wodą,  pokonanie bariery strachu dla osób lękliwych, wstydliwych i topiących się w przeszłości,
 • zanurzania twarzy, otwierania oczu i orientacji pod powierzchnią wody,
 • nauka specyficznego oddychania w środowisku wodnym (wydychanie powietrza ustami, nosem, rytmiczne oddychanie, zatrzymanie oddechu - bezdech),
 • ćwiczenia wypornościowe i leżenie na grzbiecie i piersiach, 
 • nauka poślizgów na piersiach i grzbiecie,
 • różne formy nurkowania, wyławianie przedmiotów z różnych głębokości,
 • elementarne skoki do wody na nogi z różnych pozycji wyjściowych i wysokości,
 • nauka elementarnych ruchów napędowych nóg na grzbiecie i piersiach z przyborem i bez,

Nauka pływania stylem grzbietowym: 

 • nauka elementarnych ruchów napędowych nóg w stylu grzbietowym,
 • nauka pracy ramion w stylu grzbietowym,
 • próby koordynacji nóg, ramion  i oddechu w stylu grzbietowym, 

Nauka pływania stylem dowolnym,

 • nauka pracy ramion do stylu dowolnego,
 • doskonalenie prawidłowego oddychania do pływania stylem dowolnym,
 • próby koordynacji pracy ramion do stylu dowolnego z oddechem, 

Miejsce: brodzik  (mały basen) głębokość 0.7 – 0,9 m lub duży basen głębokość 1.20 m  - 1.80 m
Wiek uczestników: 18 lat i więcej
Czas trwania zajęć: 40 min. zajęć + 40 min. czasu technicznego (przebranie się, wysuszenie)

TEST KWALIFIKACYJNY: Brak umiejętności pływackich, lęk przed wodą lub umiejętności niepełne (brak pewności siebie i oswojenia z wodą).

NAUKA PŁYWANIA – DOROŚLI II

Cele i zadania nauczania:

 • doskonalenie specyficznego oddychania w środowisku wodnym (wydychanie powietrza ustami, nosem, rytmiczne oddychanie, zatrzymanie oddechu - bezdech),
 • doskonalenie ruchów napędowych nóg i ćwiczeń podstawowych na grzbiecie 
 • i piersiach,
 • nurkowanie i wyławianie przedmiotów z głębokości 1.8 m,
 • nauka i doskonalenie skoków do wody w tym skoku startowego z różnych pozycji i wysokości 

Nauka i doskonalenie pływania stylem grzbietowym:

 • ruchów napędowych nóg w stylu grzbietowym,
 • pracy ramion w stylu grzbietowym,
 • koordynacji nóg, ramion  i oddechu w stylu grzbietowym, 

Nauka i doskonalenie pływania stylem dowolnym,

 • nauka stylowej pracy ramion do stylu dowolnego,
 • doskonalenie sportowego oddychania do pływania stylem dowolnym,
 • koordynacja pracy ramion do stylu dowolnego z oddechem, 

Miejsce: duży basen głębokość 1.20 m  - 1.80 m
Wiek uczestników: 18 lat i więcej
Czas trwania zajęć: 40 min. zajęć + 40 min. czasu technicznego (przebranie się, wysuszenie)

TEST KWALIFIKACYJNY: Posiadanie podstawowych umiejętności pływackich, umiejętność przepłynięcia stylem dowolnym i grzbietowym dystansu 15 – 25 metrów.

NAUKA PŁYWANIA – DOROŚLI DOSKONALENIE

Cele i zadania nauczania:

 • doskonalenie pływania stylem grzbietowym i stylem dowolnym na dystansie 50 m
 •  i więcej,
 • nauka podstawowych elementów stylu motylkowego, 
 • doskonalenie poślizgów, nawrotów i skoków startowych,
 • nurkowanie i wyławianie przedmiotów z głębokości 1.8 m,
 • nauka i doskonalenie skoku startowego z różnych pozycji i wysokości, 
 • elementy ratownictwa wodnego i samo ratownictwa, 

Nauka stylu klasycznego,

 • nauka ruchów napędowych nóg w stylu klasycznym,
 • nauka ramion  i oddechu stylowego w stylu klasycznym, 
 • koordynacja nóg, ramion  i oddechu w stylu klasycznym,

Miejsce: duży basen głębokość 1.20 m  - 1.80 m
Wiek uczestników: 18 lat i więcej
Czas trwania zajęć: 40 min. zajęć + 40 min. czasu technicznego (przebranie się, wysuszenie)

TEST KWALIFIKACYJNY: Umiejętność przepłynięcia stylem dowolnym i grzbietowym dystansu 25 - 50 metrów.