Pływalnia

Pływalnia posiada dwie niecki połączone ze sobą 12,5 metrowym odcinkiem – cyplem. Brodzik dla dzieci od basenu sportowego oddzielony jest  lina asekuracyjną, dzięki której nasze najmniejsze pociechy mogą czuć się bezpiecznie, a rodzice nie muszą obawiać się, że ich dziecko nieopatrznie wypłynie na wodę głębszą niż 115 cm. 
Mała niecka basenu ma wymiary 37,5 x 12,5m przy głębokości 1,14 do 1,02 m. 
Zamontowane są w niej 2 kaskady wodne oraz duża 50 metrowa zjeżdżalnia. Tuż obok wieży zjeżdżalni znajduję się jacuzzi.

Pływalnia

Duża niecka basenu ma 10 torów pływackich i wymiary 50 x 25 metrów (wymiary olimpijskie) przez co często gościmy wiele klubów pływackich w skład, których wchodzą zawodnicy kadry narodowej oraz wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski w pływaniu. Idealnie nadaje się do pływania rekreacyjnego, a także sportowego. 
Na pływalni prowadzone są różne formy zajęć rekreacyjnych w wodzie od zajęć z aqua aerobiku po gimnastykę w wodzie dla seniorów.

Na naszym basenie obowiązuję pływanie w czepku oraz w kąpielówkach lub strojach sportowych przylegających do ciała – bez suwaków i kieszeni.

Zadasy korzystania z pływalni w Ośrodku Inflancka w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 4 czerwca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
Działalność  na rzecz Klientów Indywidualnych i Grup  Zorganizowanych jest prowadzona 
w reżimie sanitarnym zgodnie z harmonogramem pływalni krytej w godzinach: 
o poniedziałek – piątek 6.00 – 22.00
21.30 - opuszczenie płyty basenu 
o sobota – niedziela 6.30 –  18.00 
17.30 - opuszczenie płyty basenu
Zgodnie z regulaminem w skład pływalni krytej wchodzi:
o niecka sportowa o wymiarach 50 m x 25 m,
o niecka rekreacyjna o wymiarach 37 m x 10 m, 
o zjeżdżalnia wodna o długości ślizgu 35 m, 
o wanna z hydromasażem (jacuzzi).
Harmonogram, regulamin i wytyczne do korzystania z pływalni krytej w stanie epidemii 
są dostępne na: 
o stronie internetowej www.aktywnawarszawa.waw.pl,
o w gablotach przy wejściu głównym do Ośrodka,
o w poszczególnych obiektach Ośrodka.
Klienci przybywający na pływalnię krytą mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać:
o regulaminów Ośrodka w tym regulaminu pływalni krytej,
o wytycznych dotyczących korzystania z Ośrodka i pływalni krytej w stanie epidemii,
o harmonogramu pływalni krytej. 
Na terenie Ośrodka Inflancka obowiązuje limit 50% maksymalnego obłożenia, 
do którego nie wliczamy osób zaszczepionych.
Chcesz wejść poza limitem? Okaż kod QR lub zaświadczenie o zaszczepieniu.
W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Klient nie będzie wpuszczony na teren Ośrodka Inflancka.
Klienci korzystający z Ośrodka zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
Rekomendujemy płatność kartą płatniczą!
Każdy klient otrzymuje na recepcji zdezynfekowany transponder.
Klienci pływalni przybywający na teren Ośrodka mają obowiązek:
o zakrywania ust i nosa za pomocą maski,
o dezynfekcji rąk - płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do Ośrodka i recepcji,
o dezynfekcji własnego sprzętu pływackiego- Ośrodek nie udostępnia sprzętu pływackiego, ani płynu do dezynfekcji sprzętu pływackiego,
o zmiany obuwia w szatni samooobsługowej i posiadania własnego worka
na obuwie, wejście do strefy przebieralni możliwe będzie po zmianie obuwia na basenowe,
o zdeponowania w przebieralni toreb i plecaków
o zachowanie przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego, 
Zaleca się:
o aby Klienci dodatkowo byli zaopatrzeni w osobiste płyny do dezynfekcji i chusteczki do dezynfekcji,
o korzystanie z suszarek basenowych w jednorazowych rękawiczkach ochronnych.
Wszyscy Klienci przybywający w pomieszczeniach wspólnych Ośrodka takich jak hol, kasa/recepcja, szatnia, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maski.
Powyższy obowiązek dotyczy m.in. Wszystkich Klientów:
o wchodzących do budynku głównego Ośrodka,
o oczekujących w kolejce do kasy/recepcji,
o przebywający w przedsionku i holu Ośrodka, 
o wchodzących do szatni samoobsługowej,
o wychodzących z szatni samoobsługowej,
Obowiązek ten nie dotyczy Klientów trenujących na pływalni krytej.
Zarządca Ośrodka nie udostępnia na potrzeby osób przebywających na terenie obiektu:
o masek, 
o rękawiczek jednorazowych, 
o worków depozytowych i reklamówek na obuwie, 
o ręczników.
Nakazuje się zachowanie przynajmniej dystansu 1,5 - metrowej odległości
o pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni
tj: szatni samoobsługowej, przebieralni, toalet, natrysków, 
o zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 m w szczególności podczas mijania się na torach pływackich lub brodziku rekreacyjnym. 
o w przypadku niecki rekreacyjnej  i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkującym gospodarstwie domowym.
Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa
i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem z użyciem mydła przed wejściem do hali basenowej.
Wybrane stanowiska prysznicowe, niektóre suszarki basenowe, łącznik basenowy poprzeczny,  zostają wyłączone z użytkowania do odwołania.
W hali basenowej niedostępne dla Klientów będą niektóre ławki i siedziska. 
Zabrania się przebywania na plaży hali basenowej osób niezwiązanych 
z obsługą ratowniczą i osób upoważnionych przez Kierownika Ośrodka.
Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do Ośrodka niezwiązanych zwyczajowo z uprawianą w trakcie zajęć dyscypliną oraz wszelkich rzeczy związanych 
z nawadnianiem, odżywianiem i suplementacją.
Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z korzystaniem z pływalni w szczególności toreb, reklamówek i ręczników. Wyjątkiem jest osobisty sprzęt pływacki: deska, ósemka, sprzęt do aquafitnessu.
Ośrodek nie będzie udostępniał pływackiego sprzętu sportowego. 
Należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas spędzany w szatni i pod natryskami.
Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się 
w jednostce czasowej, na którą została wykupiona usługa tj. 60 lub 90 minut.
Klienci po zakończeniu korzystania z pływalni są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia strefy płatnej obiektu sportowego w celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia się osób.
Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.
Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.
Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Ośrodka sportowego bez prawa do zwrotu za niewykorzystaną usługę. 
o WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
o Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590,
o Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040.
Pozostałe zasady korzystania z Ośrodka określają regulaminy oraz wytyczne Ośrodka i poszczególnych jego obiektów m.in. szatni samoobsługowej, pływalni krytej, siłowni, sali fitness, kompleksu saun, basenów letnich.  
Odpowiedzi na pytania Klientów tel. 22 16 27 350.

Pliki do pobrania: