Pływalnia

Pływalnia posiada dwie niecki połączone ze sobą 12,5 metrowym odcinkiem – cyplem. Brodzik dla dzieci od basenu sportowego oddzielony jest  lina asekuracyjną, dzięki której nasze najmniejsze pociechy mogą czuć się bezpiecznie, a rodzice nie muszą obawiać się, że ich dziecko nieopatrznie wypłynie na wodę głębszą niż 115 cm. Dzięki takiemu usytuowaniu pływalnia idealnie sprawdza się przy pływaniu rekreacyjnym oraz przy prowadzeniu zajęć nauki pływania
Mała niecka basenu ma wymiary 37,5 x 12,5m przy głębokości 1,14 do 1,02 m. 
Zamontowane są w niej 2 kaskady wodne, wodny tor przeszkód (funkcjonuje w weekendy) oraz duża 50 metrowa zjeżdżalnia. Tuż obok wieży zjeżdżalni znajduję się jacuzzi.

Pływalnia

Duża niecka basenu ma 10 torów pływackich i wymiary 50 x 25 metrów (wymiary olimpijskie) przez co często gościmy wiele klubów pływackich w skład, których wchodzą zawodnicy kadry narodowej oraz wielokrotni medaliści Mistrzostw Polski w pływaniu. Idealnie nadaje się do pływania rekreacyjnego, a także sportowego. 
Na pływalni prowadzone są różne formy zajęć rekreacyjnych w wodzie od zajęć z przedszkolakami przez naukę pływania z podziałem na grupy wiekowe, w zależności od umiejętności i wieku uczestników, aqua aerobik oraz gimnastykę w wodzie dla seniorów.

Na naszym basenie obowiązuję pływanie w czepku oraz w kąpielówkach lub strojach sportowych przylegających do ciała – bez suwaków i kieszeni.

Zadasy korzystania z pływalni w Ośrodku Inflancka w trakcie epidemii SARS-CoV-2

1. Klienci przybywający do Ośrodka Inflancka powinni zapoznać się z wytycznymi ogólnymi oraz wytycznymi do korzystania z pływalni krytej oraz siłowni.

2. Zawieszona jest działalność Ośrodków Sportowych, w tym obiektów takich jak:  pływalnia kryta, siłownia, sala fitness, kompleks saun z wyłączeniem tych, które: 

 • działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
 • są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
 • są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
 • zakaz obejmuje też działalność usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, mającą na celu poprawę samopoczucia, tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, solaria, salony odchudzające, salony masażu itp.

3. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Klient nie będzie wpuszczony na teren Ośrodka Inflancka.

 • Klienci korzystający z Ośrodka zobowiązani są do informowania personelu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 • Rekomendujemy płatność kartą płatniczą!
 • Klienci pływalni przybywający na teren Ośrodka mają obowiązek:
 • dezynfekcji rąk i własnego sprzętu sportowego,
 • zmiany obuwia i posiadania własnego worka na obuwie,
 • zachowanie przynajmniej 1,5 m dystansu społecznego,
 • zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez nogomyjkę przejść do hali pływalni. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

4. Wszyscy Klienci przebywający w pomieszczeniach wspólnych na terenie Ośrodka tj. hol ośrodka, okolice recepcji/kasy, szatnia, węzły sanitarne mają obowiązek zakrywania ust i nosa w szczególności przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy.

5. Zarządca Ośrodka nie udostępnia na potrzeby Klientów przebywających na terenie Ośrodka:

 • masek, maseczek, przyłbic, odzieży ochronnej lub innych środków ochrony osobistej
 • rękawiczek jednorazowych,
 • worków i reklamówek na obuwie,
 • ręczników.

6. Płyn dezynfekujący znajduje się przy wejściu oraz na recepcji Ośrodka.

7. Rekomenduje się, aby Klienci dodatkowo byli zaopatrzeni w osobiste płyny do dezynfekcji i chusteczki do dezynfekcji.

8. Obowiązuje zakaz wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów do obiektu niezwiązanych zwyczajowo z korzystaniem z pływalni w szczególności toreb, reklamówek, ręczników za wyjątkiem osobistego sprzętu pływackiego tj. deska, makaron, ósemka.

9. Ośrodek nie będzie udostępniał sprzętu sportowego.

10. Łącznik basenowy poprzeczny, wybrane stanowiska prysznicowe oraz niektóre suszarki basenowe zostają wyłączone z użytkowania do odwołania.

11. Wejście do strefy przebieralni możliwe będzie po zmianie obuwia na basenowe.

12. Nakazuje się zachowanie przynajmniej dystansu 1,5 - metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków.

13. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem z użyciem mydła przed wejściem do hali basenowej.

14. Zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości min. 1,5 m w szczególności podczas mijania się na torach pływackich lub brodziku rekreacyjnym.

15. Z jednego toru może korzystać maksymalnie 15 osób.

16. W hali basenowej niedostępne dla klientów będą ławki i siedziska.

17. Zabrania się przebywania na plaży hali basenowej osób niezwiązanych z obsługą ratowniczą i osób upoważnionych przez Kierownika Ośrodka.

18. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkującym gospodarstwie domowym.

19. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum czas spędzany w szatni i pod natryskami.

20. Zaleca się korzystanie z suszarek basenowych w jednorazowych rękawiczkach ochronnych.

21. Zaleca się ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się  w jednostce czasowej, na którą została wykupiona usługa tj. 60 lub 90 minut.

22. Klienci po zakończeniu korzystania z pływalni są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia strefy płatnej obiektu sportowego w celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia się osób.

23. Po skorzystaniu z pływalni i opuszczeniu strefy płatnej każdy używany transponder poddawany jest dezynfekcji.

24. Uczestnicy nieprzestrzegający zasad określonych w niniejszym dokumencie, regulaminie korzystania z danego obiektu sportowego, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – personel jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu policji.

25. Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego osobie niestosującej się do zasad.

26. Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Ośrodka sportowego bez prawa do zwrotu za niewykorzystaną usługę.

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171,
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590,
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040.

27. Pozostałe zasady korzystania z pływalni określa regulamin pływalni i regulamin Ośrodka Inflancka Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

28. Odpowiedzi na pytania Klientów indywidualnych tel. 22 16 27 350.

 

 

Pliki do pobrania: