Dostępność architektoniczna

Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa

Budynek główny

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Inflanckiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Recepcja znajduje się na środku po wejściu do budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak toalet dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami.
Na płycie pływalni jest platforma/wózek służący do transportu osób z niepełnosprawnościami do wody.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Wyznaczono miejsce i odpowiednio oznakowano z możliwością parkowania osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Tłumacz polskiego języka migowego na miejscu i online
- dostępny na recepcji budynku głównego ( pływalania kryta, siłowania, sala fitness)
- brak w budynku kompleksu saun

Pętla indukcyjna
- dostępna na recepcji budynku głównego (pływalania kryta, siłowania, sala fitness)

- brak w budynku kompleksu saun

Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

Tramwaje  [przystanek Baseny Inflancka]:  
linia nr 1 z: Ochota, Wola, Praga Płn.
linia 4 z: Praga Płn., Śródmieście, Mokotów
linia 28 z: Praga Płn., Żoliborz
linia 41 z: Praga Płn., Muranów, Śródmieście, Mokotów, Służewiec

Autobusy [przystanek Baseny Inflancka]:
linia nr 409 z: Praga Płn., Bródno, Młociny, Chomiczówka, Wola
linia nr 500 z: Praga Płn., Bródno

Pieszo od Dworca Gdańskiego w kierunku Ronda „Radosława”:
metro: linia M1
tramwaj linii nr: 6, 15, 18, 36
autobus linii nr: 116, 157, 518

Pieszo z ul. Stawki [przystanek Dzika]:
tramwaj linii nr 35, autobus linii nr 157

 

Kompleks saun

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Zejście od strony parkingu i wejście do budynku saun dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Jedno wejście do budynku.

Recepcja znajduje się po prawej stronie zaraz po wejściu do budynku.
Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze – budynek parterowy

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyznaczono miejsce i odpowiednio oznakowano z możliwością parkowania osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.

Brak -  tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

Tramwaje  [przystanek Baseny Inflancka]:  
linia nr 1 z: Ochota, Wola, Praga Płn.
linia 4 z: Praga Płn., Śródmieście, Mokotów
linia 28 z: Praga Płn., Żoliborz
linia 41 z: Praga Płn., Muranów, Śródmieście, Mokotów, Służewiec

Autobusy [przystanek Baseny Inflancka]:
linia nr 409 z: Praga Płn., Bródno, Młociny, Chomiczówka, Wola
linia nr 500 z: Praga Płn., Bródno

Pieszo od Dworca Gdańskiego w kierunku Ronda „Radosława”:
metro: linia M1
tramwaj linii nr: 6, 15, 18, 36
autobus linii nr: 116, 157, 518

Pieszo z ul. Stawki [przystanek Dzika]:
tramwaj linii nr 35, autobus linii nr 157


Baseny Letnie 

Zakup biletów tylko na recepcji w budynku głównym. Zachęcamy do zakupu biletów online.
Zwłaszcza osoby z niepełnosprawnościami z powodu niedostosowania wejścia do budynku głównego do ich potrzeb.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Zejście od strony parkingu i wejście na teren basenów jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Jedno wejście na teren basenów, przez bramki kontrolne.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Teren basenów dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami. Na pływalni znajduje się rampa dla wózków umożliwiająca wjazd na boiska do siatkówki plażowej.

3. Opis dostosowań , na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Na terenie pływalni jest platforma/wózek służący do transportu osób niepełnosprawnych do wody.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Wyznaczono miejsce i odpowiednio oznakowano z możliwością parkowania osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.

Na terenie basenów letnich

Brak -  tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Na recepcji w budynku głównym

- Tłumacz polskiego języka migowego na miejscu i online
- Pętla indukcyjna
- nie ma oznaczeń a alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. Informacje dotyczące dojazdu

Tramwaje [przystanek baseny inflancka]:
Linia nr 1 z: Ochota, Wola, Praga Płn.
Linia nr 4 z: Praga Płn., Śródmieście, Mokotów
Linia nr 28 z: Praga Płn., Żoliborz
Linia nr 41 z: Praga Płn., Muranów, Śródmieście, Mokotów, Służewiec

Autobusy [przystanek Baseny inflancka]:
Linia nr 409 z: Praga Płn., Bródno, Młociny, Chomiczówka, Wola
Linia nr 500 z: Praga Płn., Bródno

Pieszo od Dworca Gdańskiego w kierunku Ronda „Radosława”:
Metro: linia M1
Tramwaj linii nr: 6,15,18,36
Autobus linii nr: 116, 157,518

Pieszo z ul. Stawki [przystanek Dzika]
Tramwaj linii nr 35, autobus linii nr 157