Dostępność architektoniczna

Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, 00-189 Warszawa

Budynek główny

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Inflanckiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Recepcja znajduje się na środku po wejściu do budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Na płycie pływalni jest platforma/wózek służący do transportu osób niepełnosprawnych do wody.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej

Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

8. Inne istotne

Kompleks saun

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Zejście od strony parkingu i wejście do budynku saun dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Jedno wejście do budynku.

Recepcja znajduje się po prawej stronie zaraz po wejściu do budynku.
Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze – budynek parterowy.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Inne sposoby porozumiewania się itp.

Brak -  tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej

Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

8. Inne istotne