Regulamin zjeżdżalni wodnych dla dzieci

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNYCH NA PŁYWALNI LETNIEJ DLA DZIECI

 1. Zjeżdżalnie: Słoń (niebieska) oraz Wielorybek (czerwona) - są integralną częścią brodzików basenów letnich i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni Letniej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci od lat 3 do 7 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 3. Rodzic lub opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.
 4. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Na platformie startowej może przebywać tylko jedna osoba.
 6. Zabrania się podejmowaniu działań zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni lub pływalni, w szczególności:
 • zmuszania do wykonywania ślizgu,
 • wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
 • zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, w szczególności okularami optycznymi lub przeciwsłonecznymi, biżuterią (zegarkami, pierścionkami
  i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) lub sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi),
 • wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu,
 • zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie lub na ślizgu zjeżdżalni.
 1. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 2. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach,
  z wyprostowanymi  nogami skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 3. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez rodzica lub opiekuna w trakcie ześlizgu.
 4. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie.
 5. Zabrania się przesuwania lub przenoszenia zjeżdżalni w inne miejsce.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 7. Wszelkie zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi, w szczególności natychmiast po opuszczeniu miejsca lądowania w basenie.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu użytkowania zjeżdżalni niezgodnego
  z regulaminem.
 9. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zużycie strojów kąpielowych będące następstwem używania zjeżdżalni.
 10. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, Regulaminu Pływalni Letniej  oraz Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą uwzględniane.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).