Regulaminy zjeżdżalni wodnych

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNYCH NA PŁYWALNI LETNIEJ

Część ogólna

 1. Zjeżdżalnie wodne typu Anakonda (55 m.) i Rodzinna (17 m.) są integralną częścią pływalni letniej i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni Letniej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać  z wyjątkiem
 • osób cierpiących na lęk wysokości,
 • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi  oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia, 
 • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni osób poniżej 120 cm wzrostu.
 1. Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych posiadających bilet wstępu.

​​Zasady korzystania

 1. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 2. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 3. Przed rozpoczęciem ślizgu należy upewnić się czy na sygnalizacji świetlnej zapaliło się zielone światło pozwalające rozpocząć ślizg. 
 4. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rynnie zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony. 
 5. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób, wpychania osób do wnętrza rynny zjazdowej,
 • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
 • wnoszenia i wrzucania do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.),
 • wskakiwania do rynny zjeżdżalni z rozbiegu,
 • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny zjazdowej,
 • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
 • wchodzenia na balustrady, poręcze i inne elementy konstrukcyjne
 • wchodzenia do rynny zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu,
 • nurkowania po zakończonym ślizgu w bezpośrednim sąsiedztwie lądowiska, 
 • biegania po klatce schodowej zjeżdżalni. 
 1. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 2. Po wykonaniu zjazdu należy opuścić niezwłocznie lądowisko zjeżdżalni w kierunku oznaczonym strzałkami.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń. 
 4. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 5. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
Postanowienia końcowe
 
 1. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego     Regulaminu  lub Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą uwzględniane. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Regulaminem Pływalni Letniej lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa). 

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI WODNYCH NA PŁYWALNI LETNIEJ DLA DZIECI

 1. Zjeżdżalnie: Słoń (niebieska) oraz Wielorybek (czerwona) - są integralną częścią brodzików basenów letnich i obowiązują na niej przepisy Regulaminu Pływalni Letniej oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Zjeżdżalnia dostępna jest wyłącznie dla dzieci od lat 3 do 7 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 3. Rodzic lub opiekun dziecka korzystającego ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem.
 4. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Na platformie startowej może przebywać tylko jedna osoba.
 6. Zabrania się podejmowaniu działań zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze zjeżdżalni lub pływalni, w szczególności:
 • zmuszania do wykonywania ślizgu,
 • wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
 • zjazdu z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, w szczególności okularami optycznymi lub przeciwsłonecznymi, biżuterią (zegarkami, pierścionkami
  i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) lub sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi),
 • wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu,
 • zatrzymywania się oraz wstawania w rynnie lub na ślizgu zjeżdżalni.
 1. Zjazd odbywa się pojedynczo.
 2. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach,
  z wyprostowanymi  nogami skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała lub pozycja półsiedząca. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 3. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez rodzica lub opiekuna w trakcie ześlizgu.
 4. Po wykonaniu ześlizgu należy niezwłocznie opuścić miejsce lądowania w basenie.
 5. Zabrania się przesuwania lub przenoszenia zjeżdżalni w inne miejsce.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 7. Wszelkie zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić ratownikowi, w szczególności natychmiast po opuszczeniu miejsca lądowania w basenie.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu użytkowania zjeżdżalni niezgodnego
  z regulaminem.
 9. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zużycie strojów kąpielowych będące następstwem używania zjeżdżalni.
 10. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, Regulaminu Pływalni Letniej  oraz Regulaminu Ośrodka Inflancka nie będą uwzględniane.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem Ośrodka Inflancka decyzje podejmuje Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  (adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).