Cennik

Zachęcemy do zakupu biletów na baseny letnie przez Internet. 

Bilet na baseny letnie w Ośrodku Inflancka jest ważny tylko w dniu zakupu. Po tej dacie środki na bilecie ulegną kasacji. Jednocześnie informujemy, że baseny letnie otwarte są tylko w dni słoneczne. Za brak możliwości wykorzystania biletu w momencie zamknięcia basenów letnich z powodu warunków atmosferycznych Ośrodek Inflancka nie odpowiada.

Ważne informacje:

  1. Wstęp bezpłatny: dzieci do ukończenia 4 r.ż., opiekun osoby z orzeczonym znacznym stopniem z niepełnosprawnościami, weterani i weterani poszkodowani w wyniku działań poza granicami państw (po okazaniu aktualnego dokumentu).
  2. Bilet ulgowy: dzieci i młodzież ucząca się  (do 26 r.ż.), emeryci i renciści, osoby  z niepełnosprawnościami z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem (po okazaniu aktualnego dokumentu). 
  3. Bilet rodzinny: jeden opiekun pełnoletni i dwoje dzieci do 18 r.ż. lub dwoje opiekunów i jedno dziecko do 18 r.ż.
  4. Dzieci do lat 13 korzystają z basenu letniego  pod opieką osoby pełnoletniej.
  5. Posiadacze kart sportowych (typu Benefit Systems, VanityStyle, Medicover Sport, itp.) mogą ponosić dopłaty, które wynikają z decyzji dostawców kart.