Cennik

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG

       I. PŁYWALNIA KRYTA

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy - normalny

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej

60 min.

Bez ograniczeń

8%

10,00zł

2

Bilet jednorazowy - normalny

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej

90 min.

Bez ograniczeń

8%

13,00zł

3

Bilet jednorazowy - normalny

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej

120 min.

Bez ograniczeń

8%

16,00zł

4

Bilet jednorazowy - normalny
z Kartą Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

60 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

8,00zł

5

Bilet jednorazowy - normalny
z Kartą Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

90 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

11,00zł

6

Bilet jednorazowy - normalny
z Kartą Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

120 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

14,00zł

7

Bilet jednorazowy - ulgowy

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

60 min.

Dzieci powyżej 3 roku, młodzież szkolna, osoby uczące się i studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści

8%

8,00zł

8

Bilet jednorazowy - ulgowy

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

90 min.

Dzieci powyżej 3 roku, młodzież szkolna, osoby uczące się i studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści

8%

11,00zł

9

Bilet jednorazowy - ulgowy

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

120 min.

Dzieci powyżej 3 roku, młodzież szkolna, osoby uczące się i studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści

8%

14,00zł

10

Bilet jednorazowy - ulgowy
z Kartą Młodego Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

60 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

7,00zł

11

Bilet jednorazowy - ulgowy
z Kartą Młodego Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

90 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

10,00zł

12

Bilet jednorazowy - ulgowy
z Kartą Młodego Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

120 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

13,00zł

13

Bilet jednorazowy grupowy - rodzinny

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

90 min.

Opiekun pełnoletni i dwoje dzieci do 18 roku życia lub dwoje opiekunów
i jedno dziecko do 18 roku życia

8%

29,00zł

14

Dopłata do biletu jednorazowego
grupowo - rodzinnego

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

90 min.

Za każdą następną osobę

8%

7,00zł

15

Bilet jednorazowy – instruktorski

Podpisana umowa z Ośrodkiem Inflancka

60 min.

Dla osób z działalnością gospodarczą, które podpiszą umowę z Ośrodkiem.

Warunki:
- uprawnienia instruktora nauki pływania,
lub kulturystyki lub trenera personalnego
- posiadanie ubezpieczenia OC swojej działalności i NNW.

Jednorazowo firma może prowadzić naukę pływania maksymalnie z 3-ma osobami.

23%

20,00zł

        II. AQUA AEROBIK

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy - normalny

Zajęcia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez instruktora

40 min. - zajęcia
80 min. - w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

21,00zł

2

Bilet jednorazowy - normalny z Kartą Młodego Warszawiaka i Kartą Warszawiaka

Zajęcia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez instruktora

40 min. - zajęcia
80 min. - w strefie płatnej

Osoby powyżej 16 roku życia

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka

8%

19,00zł

        III. ZAJĘCIA DLA SENIORÓW, ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet na zajęcia w ramach programu "Senior starszy sprawniejszy"

Zajęcia w wodzie lub na sali, prowadzone przez instruktora.

50 min. - zajęcia
100 min. - w strefie płatnej

Osoby zameldowane na obszarze m.st. Warszawy z ukończonym 55-tym rokiem życia i posiadające legitymację emeryta lub rencisty.

Stan zdrowia powinien pozwalać na uczestnictwo w tego typu zajęciach.

8%

6,00zł

2

Bilet na zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia - ćwiczenia w wodzie prowadzone przez instruktora/fizjoterapeutę w tym dla osób dysfunkcjami ruchu przeznaczone dla:

1. kobiet w ciąży i po ciąży
2. dzieci i młodzieży – zajęcia korektywy
3. dorosłych –  zajęcia usprawniające po przebytych wypadkach i urazach.

50 min. - zajęcia
100 min. - w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

25,00zł

3 Bilet na siłownie Instruktaż do ćwiczeń prowadzony na siłowni 60 min. - instruktaż
100 min. - w strefie płatnej

Osoby zameldowane na obszarze m.st. Warszawy z ukończonym 55-tym rokiem życia i posiadające legitymację emeryta lub rencisty.

Stan zdrowia powinien pozwalać na uczestnictwo w tego typu zajęciach. Możliwość korzystania z siłowni od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-13:00.

8% 6,00zł

        IV. ZESPÓŁ SAUN

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy
do sauny

Korzystanie z Kompleksu Saun
od poniedziałku do piątku do 17.00  

60 min.

Osoby powyżej 15 roku życia.
Do 18 roku życia - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

8%

13,00zł

2

Bilet jednorazowy
do sauny

Korzystanie z Kompleksu Saun
od poniedziałku do piątku po 17.00

60 min.

Osoby powyżej 15 roku życia.
Do 18 roku życia - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

8%

18,00zł

3

Bilet jednorazowy
do sauny

Korzystanie z Kompleksu Saun
w soboty, niedziele i święta

60 min.

Osoby powyżej 15 roku życia.
Do 18 roku życia - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

8%

18,00zł

4

Bilet jednorazowy
do sauny

Korzystanie z Kompleksu Saun
od poniedziałku do piątku do 17.00

90 min.

Osoby powyżej 15 roku życia.
Do 18 roku życia - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

8%

17,00zł

5

Bilet jednorazowy
do sauny

Korzystanie z Kompleksu Saun
od poniedziałku do piątku po 17.00

90 min.

Osoby powyżej 15 roku życia.
Do 18 roku życia - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

8%

24,00zł

6

Bilet jednorazowy
do sauny

Korzystanie z Kompleksu Saun
w soboty, niedziele i święta

90 min.

Osoby powyżej 15 roku życia.
Do 18 roku życia - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

8%

24,00zł

Bilet na saunę należy zakupić w budynku sauny.

        V. SIŁOWNIA

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy
do siłowni

Korzystanie z urządzeń na siłowni pod opieką instruktora.

bez limitu czasowego

Osoby powyżej 16 roku życia

8%

13,00zł

2

Bilet jednorazowy do siłowni – normalny

z Kartą Młodego Warszawiaka i Kartą Warszawiaka

Korzystanie z urządzeń na siłowni pod opieką instruktora.

bez limitu czasowego

Osoby powyżej 16 roku życia

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka

8%

11,00zł

3

Bilet grupowy do siłowni

Wcześniejsza rezerwacja lub umowa stała

30 min

Grupy zorganizowane (placówki szkolne i oświatowe, firmy) z  własnym opiekunem/ instruktorem.

8%

35,00zł

        VI. ZAJĘCIA GRUPOWE NA SALI

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy na zajęcia grupowe na sali  

Możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych z instruktorem m.in. fitness, joga, samoobrona, zumba zgodnie z harmonogramem zajęć.

55 min. - zajęcia
95 min. - w strefie płatnej

Osoby powyżej 16 roku życia

8%

20,00zł

2

Bilet jednorazowy zajęcia grupowe na sali  z Kartą Młodego Warszawiaka i Kartą Warszawiaka

Możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych z instruktorem m.in. fitness, joga, samoobrona, zumba zgodnie z harmonogramem zajęć.

55 min. - zajęcia
95 min. - w strefie płatnej

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka i Karty Warszawiaka

Osoby powyżej 16 roku życia

8%

18,00zł

        VII. KARNETY WARTOŚCIOWE (DOWOLNY WYBÓR USŁUGI)

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Okres ważności

VAT

Cena
usługi

1

Karnet 150 (e-karta)

Możliwość skorzystania z oferty  Ośrodka w ramach karnetu do  wykorzystania kwota 165,00 zł.

Karnet nie dotyczy zajęć zorganizowanych z instruktorem na które obowiązuje rezerwacja miejsc.
Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem.

zgodnie z rodzajem wybranej usługi

90 dni

8%

150,00zł

2

Karnet 200 (e-karta)
 

Możliwość skorzystania z oferty  Ośrodka w ramach karnetu do  wykorzystania kwota 230,00 zł

Karnet nie dotyczy zajęć zorganizowanych z instruktorem na które obowiązuje rezerwacja miejsc. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem.

zgodnie
z rodzajem wybranej usługi

90 dni

8%

200,00zł

3

Karnet 300  (e-karta)

Możliwość skorzystania z oferty  Ośrodka w ramach karnetu do  wykorzystania kwota 360,00 zł

Karnet nie dotyczy zajęć zorganizowanych z instruktorem na które obowiązuje rezerwacja miejsc. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem.

zgodnie z rodzajem wybranej usługi

90 dni

8%

300,00zł

4

Karnet instruktor

(e-karta)

Podpisana umowa z Ośrodkiem Inflancka

60 min. /10 wejść

Dla osób z działalnością gospodarczą, które podpiszą umowę z Ośrodkiem.

Warunki:
- uprawnienia instruktora nauki pływania lub kulturystyki, lub trenera personalnego,
- posiadanie ubezpieczenia OC swojej działalności i NNW.

Jednorazowo firma może prowadzić naukę pływania lub trening maksymalnie z 2-ma osobami.

23%

180,00zł

5

Karnet grupowa nauka pływania dla dzieci - przedszkolaki

Zajęcia z instruktorem raz w tygodniu. W cenie biletu wejście dla opiekuna na zajęcia.

30 min. - zajęcia 70 min. - w strefie płatnej

Ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danych cyklu szkoleniowym).

8%

19,00zł

6

Karnet grupowa nauka pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Zajęcia z instruktorem raz w tygodniu

30 min. – zajęcia

70 min. – w strefie płatnej

Ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danych cyklu szkoleniowym).

8%

17,00zł

7

Karnet pływanie korekcyjne z elementami nauki pływania

Zajęcia z instruktorem raz w tygodniu prowadzone na brodziku

30 min. – zajęcia

70 min. – w strefie płatnej

Ilość zajęć uzależniona od harmonogramu zajęć w danym cyklu. Cena za zajęcia zakupione w pakiecie (danych cyklu szkoleniowym).

8%

16,00zł

8

Karnet na lekcje indywidualnej nauki pływania (4 wejść)

Zajęcia z zakresu nauki pływania
z instruktorem Ośrodka.
W cenie jest opłata za bilet na pływalnie. Obowiązuje rezerwacja terminów zajęć.

30 min. - zajęcia
60 min. - w strefie płatnej

Dzieci, młodzież i dorośli

Okres ważności karnetu – 90 dni

8%

150,00zł

        VIII. NAUKA PŁYWANIA I PŁYWANIE KOREKCYJNE

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Lekcja indywidualnej nauki pływania

Zajęcia z zakresu nauki pływania
z instruktorem Ośrodka.
W cenie jest opłata za bilet na pływalnie. Obowiązuje rezerwacja terminów zajęć.

30 min. - zajęcia
60 min. - w strefie płatnej

Dzieci i dorośli

8%

45,00zł

3

Lekcja indywidualnej nauki Pływania

z Kartą Warszawiaka lub Kartą Młodego Warszawiaka

Zajęcia z zakresu nauki pływania
z instruktorem Ośrodka.
W cenie jest opłata za bilet na pływalnie. Obowiązuje rezerwacja terminów zajęć.

30 min. - zajęcia
60 min. - w strefie płatnej

Posiadacze Karty Warszawiaka lub

Karty Młodego Warszawiaka
(Dzieci i dorośli)

8%

40,00zł

4

Bilet jednorazowy na grupową naukę pływania dla przedszkolaków, dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pływanie korekcyjne

Zajęcia z instruktorem raz w tygodniu

30 min. - zajęcia 70 min. – w strefie płatnej

Przedszkolaki, dzieci i dorośli.

Przy zakupie pojedynczego wejście.

8%

25,00zł

5

Bilet jednorazowy na grupową naukę pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pływanie korekcyjne

Zajęcia z instruktorem raz w tygodniu

30 min. - zajęcia 70 min. – w strefie płatnej

Posiadacze Karty Warszawiaka lub

Karty Młodego Warszawiaka
(Przedszkolaki, dzieci i dorośli)

8%

20,00zł

         IX. NAJEM Z OBIEKTÓW /TORY, BRODZIK, SIŁOWNIA, SALA GIMNASTYCZNA/

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Najem z 1 toru
na pływalni 50 m

Korzystanie z pływalni:
poniedziałek – niedziela
do godz. 17.00

30 min.

Bez ograniczeń

23%

48,00zł

Korzystanie z pływalni:
poniedziałek – niedziela
od godz. 17.00

74,00zł

3

Najem z 1 toru
na pływalni 50 m

Korzystanie z pływalni
poniedziałek - niedziela
w godz. 6.00-17.00

30 min.

Zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

34,00zł

4

Grupowa nauka pływania dla szkół (zajęcia z instruktorem)

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka
na 1 torze.
poniedziałek - piątek
w godzinach 6.00-17.00
Cena za 1 tor.

30 min.

Zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

60,00zł

5

Grupowa nauka pływania dla szkół (zajęcia z instruktorem)

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka
w brodziku.
poniedziałek - piątek
w godzinach 6.00-17.00.

30 min

Zorganizowane grupy sportowe z publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

55,00zł

6

Najem z brodzika na pływalni

Korzystanie z pływalni:
poniedziałek – niedziela
do godz. 17.00

30 min.

Bez ograniczeń

23%

29,00zł

Korzystanie z pływalni:
poniedziałek – niedziela
od godz. 17.00

34,00zł

7

Najem salki gimnastycznej

Wcześniejsza rezerwacja
lub umowa stała

30 min.

Bez ograniczeń

23%

30,00zł

          X. AEROBIK W WODZIE

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Karnet na AEROBIK
w wodzie
- 4 WEJŚCIA

Zajęcia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez instruktora.

40 min. - zajęcia
80 min. - w strefie płatnej

Osoby powyżej 16 roku życia oraz dorośli

8%

80,00zł

W ramach karnetu są:
- 4 wejścia na zajęcia aerobik w wodzie

2

Karnet na AEROBIK
w wodzie
- 8 WEJŚĆ

Zajęcia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez instruktora.

40 min. - zajęcia
80 min. - w strefie płatnej

Osoby powyżej 16 roku życia oraz dorośli

8%

125,00zł

W ramach karnetu są:
- 8 wejść na zajęcia aerobik w wodzie

3

Karnet na AEROBIK
w wodzie
- 12 WEJŚĆ

Zajęcia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez instruktora.

40 min. - zajęcia
80 min. - w strefie płatnej

Osoby powyżej 16 roku życia oraz dorośli

8%

150,00zł

W ramach karnetu są:
- 12 wejść na zajęcia aerobik
w wodzie

Karnety na aerobik w wodzie ważne są 90 dni

         XI. ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Karnet na zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia - ćwiczenia w wodzie prowadzone przez instruktora/fizjoterapeutę w tym dla osób dysfunkcjami ruchu przeznaczone dla:
1. kobiet w ciąży i po ciąży
2. dzieci i młodzieży – zajęcia korektywy
3. dorosłych –  zajęcia usprawniające po przebytych wypadkach i urazach

            W ramach karnetu:               
- 4 wejścia na zajęcia

50 min - zajęcia

100m min.- w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

72,00 zł

Karnety na zajęcia rehabilitacyjne ważne są 90 dni

         XII. ZAJĘCIA GRUPOWE NA SALI

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Karnet na zajęcia grupowe na sali
- 4 WEJŚCIA

Możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych z instruktorem m.in. fitness, joga, samoobrona, zumba zgodnie z harmonogramem zajęć.

55 min. - zajęcia
95 min. - w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

65,00zł

W ramach karnetu:
- 4 wejścia na zajęcia

2

Karnet na zajęcia grupowe na sali
 - 8 WEJŚĆ

Możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych z instruktorem m.in. fitness, joga, samoobrona, zumba zgodnie z harmonogramem zajęć.

55 min. - zajęcia
95 min. - w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

90,00zł

W ramach karnetu:
- 8 wejść na zajęcia

3

Karnet na zajęcia grupowe na sali
- 12 WEJŚĆ

Możliwość uczestnictwa w zajęciach grupowych z instruktorem m.in. fitness, joga, samoobrona, zumba zgodnie z harmonogramem zajęć.

55 min. - zajęcia
95 min. - w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

130,00zł

W ramach karnetu:
- 12 wejść na zajęcia

Karnety na fitness ważne są 90 dni

         XIII.SIŁOWNIA Z PŁYWALNIĄ KRYTĄ

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Karnet na SIŁOWNIE
8 WEJŚĆ

W ramach karnetu są:
-  8 wejść na siłownie

bez limitu czasowego

Uprawnia do korzystania z siłowni, jeden raz dziennie bez limitu czasowego w godzinach otwarcia dla osób powyżej 16 roku życia. Istnieje możliwość skorzystania z pływalni w czasie do 60 minut wliczonym w cenę karnetu.

8%

80,00zł

2

Karnet na SIŁOWNIE
12 WEJŚĆ

W ramach karnetu są:
- 12 wejść na siłownie

bez limitu czasowego

Uprawnia do korzystania z siłowni, jeden raz dziennie bez limitu czasowego w godzinach otwarcia dla osób powyżej 16 roku życia. Istnieje możliwość skorzystania z pływalni w czasie do 60 minut wliczonym w cenę karnetu.

8%

100,00zł

3

Karnet na
SIŁOWNIA „OPEN”

Codzienne korzystanie z urządzeń w godzinach pracy siłowni

bez limitu czasowego

Uprawnia do korzystania z siłowni, jeden raz dziennie bez limitu czasowego w godzinach otwarcia dla osób powyżej 16 roku życia. Istnieje możliwość skorzystania z pływalni w czasie do 60 minut wliczonym w cenę karnetu.

8%

150,00zł

Karnety na siłownie (dotyczy KARNET SIŁOWNIA 8 oraz KARNET SIŁOWNIA 12) ważne są 90 dni

          XIV. KOMPLEKS SAUN   

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Karnet na SAUNE

4 WEJŚCIA

W ramach karnetu są:
-  4 wejścia na saunę

90 min.

Osoby powyżej 15 roku życia.
Do 18 roku życia - wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

8%

80,00zł

Karnety na kompleks saun ważne są 90 dni

         XV. PŁYWALNIA  KRYTA

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Karnet na PŁYWALNIE

8 WEJŚĆ

W ramach karnetu są:
-  8 wejść na pływalnie

90 min.

Uprawnia do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie pływalni w tym jacuzzi i zjeżdżalni.

8%

85,00zł

2

Karnet na PŁYWALNIE

12 WEJŚĆ

W ramach karnetu są:
- 12 wejść na pływalnie

90 min.

Uprawnia do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie pływalni w tym jacuzzi i zjeżdżalni.

8%

120,00zł

3

Karnet na PŁYWALNIE 24 WEJŚĆ

W ramach karnetu są:
- 24 wejść na pływalnie

90 min.

Uprawnia do korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie pływalni w tym jacuzzi i zjeżdżalni.

8%

200,00zł

Karnety na pływalnie krytą ważne są 90 dni

         XVI. PŁYWALNIA LETNIA

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy normalny, całodzienny

Korzystanie z pływalni letniej oraz urządzeń rekreacyjnych

od godz.
9.30 - 19.00

Bez ograniczeń

8%

24,00zł

2

Bilet jednorazowy normalny, całodzienny z Kartą Warszawiaka

Korzystanie z pływalni letniej oraz urządzeń rekreacyjnych

od godz.
9.30 - 19.00

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

22,00zł

3

Bilet jednorazowy normalny

Korzystanie z pływalni letniej oraz urządzeń rekreacyjnych

od godz.
15.00 - 19.00

Bez ograniczeń

8%

16,00zł

4

Bilet jednorazowy ulgowy, całodzienny

Korzystanie z pływalni letniej oraz urządzeń rekreacyjnych

od godz.
9.30 - 19.00

Dla dzieci powyżej 3 roku, osoby uczące się, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści

8%

15,00zł

5

Bilet jednorazowy ulgowy, całodzienny

z Kartą Młodego Warszawiaka

Korzystanie z pływalni letniej oraz urządzeń rekreacyjnych

od godz.
9.30 - 19.00

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

13,00zł

6

Bilet jednorazowy ulgowy

Korzystanie z pływalni letniej oraz urządzeń rekreacyjnych

od godz.
15.00 - 19.00

Dla dzieci powyżej 3 roku, osoby uczące się, studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści

8%

11,00zł

7

Bilet jednorazowy grupowy -rodzinny

Korzystanie z pływalni letniej oraz urządzeń rekreacyjnych

od godz.
9.30 - 19.00

Opiekun pełnoletni i dwoje dzieci do 18 roku życia lub dwoje opiekunów i jedno dziecko do 18 roku życia

8%

44,00zł

8

Bilet jednorazowy grupowy -rodzinny

Korzystanie z pływalni letniej oraz urządzeń rekreacyjnych

od godz.
15.00 - 19.00

Opiekun pełnoletni i dwoje dzieci do 18 roku życia lub dwoje opiekunów i jedno dziecko do 18 roku życia

8%

28,00zł

9

Dopłata do biletu jednorazowego grupowo -rodzinnego

Korzystanie z pływalni letniej oraz urządzeń rekreacyjnych

od godz.
9.30 - 19.00

Za każdą następną osobę dorosłą, lub dziecko

8%

14,00zł

 

OŚRODEK INFLANCKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, 
URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

L.p.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

Cena

1

Najem z 1 toru
na pływalni 50 m

Korzystanie z pływalni
poniedziałek - niedziela
w godz. 6.00-17.00

30 min.

Jednostki organizacyjne Miasta Stołecznego Warszawy przy zawartym porozumieniu

28,00zł

2

Grupowa nauka pływania dla szkół (zajęcia z instruktorem)

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka
na 1 torze.
poniedziałek - piątek
w godzinach 6.00-17.00

Cena za 1 tor.

30 min.

Jednostki organizacyjne Miasta Stołecznego Warszawy przy zawartym porozumieniu

49,00zł

3

Grupowa nauka pływania dla szkół (zajęcia z instruktorem)

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka
w brodziku.
poniedziałek - piątek
w godzinach 6.00-17.00.

30 min

Jednostki organizacyjne Miasta Stołecznego Warszawy przy zawartym porozumieniu

45,00zł

4

Bilet grupowy do siłowni

Wcześniejsza rezerwacja lub umowa stała

30 min

Jednostki organizacyjne Miasta Stołecznego Warszawy przy zawartym porozumieniu

33,00zł

5

Najem z 1 toru
na pływalni 50 m

Korzystanie z pływalni:
poniedziałek – niedziela
od godz. 17.00

30 min.

Jednostki organizacyjne Miasta Stołecznego Warszawy przy zawartym porozumieniu

61,00zł

6

Najem salki gimnastycznej

Wcześniejsza rezerwacja
lub umowa stała

30 min.

Jednostki organizacyjne Miasta Stołecznego Warszawy przy zawartym porozumieniu

25,00zł

7

Najem z brodzika na pływalni

Korzystanie z pływalni:
poniedziałek – niedziela
do godz. 17.00

30 min.

Jednostki organizacyjne Miasta Stołecznego Warszawy przy zawartym porozumieniu

24,00zł

8

Najem z brodzika na pływalni

Korzystanie z pływalni:
poniedziałek – niedziela
od godz. 17.00

30 min.

Jednostki organizacyjne  Miasta Stołecznego Warszawy przy zawartym porozumieniu

28,00zł

           OPŁATY  DODATKOWE

1

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej.

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej

1 min.


Dotyczy zakupionych usług – na karnet

8%

0,20zł

2 Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej. Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej
1 min. Dotyczy zakupionych usług – na bilety wstępu 8% 0,30zł

3

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej.

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej

1 min.

Dotyczy usług instruktorskich – bilet i karnet instruktorski

23%

0,40zł

4

Opłata za zagubienie lub zniszczenie paska z transporterem lub uszkodzenie szafki szatniowej

-

1 szt.

Bez ograniczeń

23%

70,00zł

5

Opłata za parking

Dla osób niebędących klientami Ośrodka Inflancka

60 min.

Bez ograniczeń

23%

5,00zł

6

Wejście SPRAWDZIAN lub OPIEKA

Bezpłatne wejście na pływalnie na sprawdzian pływacki lub wejście do szatni opiekuna dziecka uczestniczącego w zajęciach do pomocy w szatni

30 min.

Po 30 minutach opłata za każdą minutę zgodnie z cennikiem

8%

0,00zł

7

Opłata za wydanie duplikatu karty (karta zagubiona lub zniszczona)

-

1 szt.

Bez ograniczeń

23%

20,00zł

8

Kaucja za wydanie karty parkingowej i kluczyka

Zwrotna

1 szt.

W ramach zawartej umowy na najem miejsc postojowych na parkingu przy budynku saun

-

30,00zł

9

Wydłużenie ważności karty o 30 dni

Możliwość wydłużenia ważności karnetu o 30 dni

-

Usługa dotyczy karnetów na usługi:

- karnety pływania 8/12/24

- sauna 4

- karnet siłownia 8/12

23%

10,00zł

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży uczącej się  (do 26 r.ż.), emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Dzieci do ukończenia 4-go roku życia pod opieką osoby pełnoletniej korzystają z pływalni bezpłatnie.

Osoby korzystające z biletów ulgowych są zobowiązane do każdorazowego okazywania ważnej legitymacji, uprawniającej do zniżki.

  W przypadku braku legitymacji, klient może nabyć wyłącznie bilet bez zniżki.

Weterani (w rozumieniu Programu przez „weteranów” należy rozumieć członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art.6 (2) ust.2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz.276 z późn. zmianami) uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z pływalni krytej w każdą niedziele w wymiarze 60 minut w strefie płatnej. Po przekroczeniu czasu pobytu obowiązuje dopłata zgodna z cennikiem.

  Wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektu zawarte w Regulaminach Ośrodka (dostępnych na terenie Ośrodka).

Przekroczenie limitu czasowego podanego w cenniku powoduje naliczanie dodatkowych opłat za każdą minutę (rozliczenie transpondera nastąpi przy kasie obiektu). Opłata za przekroczenie czasu może być uiszcza gotówką, kartą (powyżej 1 zł) lub z karty wartościowej.

Po wybraniu usługi w kasie i aktywowaniu transpondera istnieje możliwość skorzystania z innej usługi niż zadeklarowana, wtedy jednak opłata za usługę będzie liczona zgodnie ze stawką minutową dopłaty określoną dla poszczególnych rodzajów usług, z których klient faktycznie korzysta.

Łączny czas przebywania w strefie płatnej obejmuje czas skorzystania z wykupionej usługi oferowanej przez Ośrodek oraz czas techniczny potrzebny na czynności związane ze zmianą obuwia, skorzystaniem z szatni odzieży wierzchniej, przebieraniem się oraz suszeniem włosów.

Termin ważności karnetów wartościowych oraz pozostałych karnetów oferowanych przez Ośrodek nie przedłuża się automatycznie w związku ze świętami państwowymi i religijnymi w których Ośrodek jest nieczynny dla klientów.

Termin ważności karnetów wartościowych oraz pozostałych karnetów oferowanych przez Ośrodek nie przedłuża się automatycznie w związku ze świętami państwowymi i religijnymi w których Ośrodek jest nieczynny dla klientów.