Senior w Wodzie & Senior na Sali zmiany w harmonogramie [od 05.09.2022]

9 września 2022
Senior w Wodzie & Senior na Sali zmiany w harmonogramie [od 05.09.2022]

Od 5️ września do 21 grudnia zwiększamy intensywność i częstotliwość zajęć prowadzonych w ramach akcji Senior Sprawny Sprawniejszy.

Nowe Harmonogramy:

Jedno wejście będzie obejmowało 50 minut zajęć oraz 35 minut czasu technicznego.
Na prośbę uczestnika, możliwe jest zatrzymanie czasu na dodatkowe 15 minut. 
Reasumując uczestnik ma do dyspozycji 50 minut zajęć oraz 50 minut czasu technicznego.