Dostępność dla osób z niepełnosprawnością

  • Wejście do kontenerów szatniowo -sanitarnych jest wyposażone w podjazd oraz poręcze.
  • Jedna z toalet jest wyposażona w odpowiednie uchwyty przy muszki klozetowej; zamontowana umywalka jest odpowiedniego typu oraz wyposażona w uchwyty.
  • Drzwi do łazienki mają 90 cm szerokości i wyposażone w klamkę.
  • W wejściu do kontenerów jest obniżony próg.
  • Brak progów pomiędzy korytarzem a szatniami i łazienką
  • Dla osób poruszających się na wózku jest możliwość dostania się na trybuny stadionu przez zakola boiska.