Cennik

OŚRODEK HUTNIK- WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG1

1.   KORTY TENISOWE

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena

brutto

1

Bilet jednorazowy - normalny

Korzystanie z kortów tenisowych w godzinach

8.00-15.00

w dni powszednie

55 min.

Bez ograniczeń

8%

15,00 zł

2

Bilet jednorazowy - normalny

 

Korzystanie z kortów tenisowych w godzinach

15.00-20.00

w dni powszednie

 

55 min.

Bez ograniczeń

8%

25,00 zł

3

Bilet jednorazowy - normalny

Korzystanie z kortów tenisowych w godzinach

8.00-20.00

w soboty, niedziele i święta

55 min.

Bez ograniczeń

8%

30,00 zł

2.   BOISKA NATURALNE

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek (status) osób

uprawnionych

VAT

Cena

brutto

1

Wynajem boiska treningowego

„B” lub „C”

Udostępnienie boiska treningowego            

„B” lub „C”

firmom oraz instytucjom

w godzinach funkcjonowania

60 min.

Firmy, instytucje, które  podpiszą umowę ze SCS AW na organizację minimum 20 meczów, treningów  w skali roku

23%

180,00 zł

2

Wynajem boiska treningowego

„B” lub „C”

Udostępnienie boiska treningowego            

„B” lub „C”

firmom oraz instytucjom

w godzinach funkcjonowania

60 min.

Firmy, instytucje

23%

235,00 zł

3

Wynajem boiska treningowego               

„B” lub „C”

Udostępnienie boiska treningowego                                 

„B” lub „C”

klubom i stowarzyszeniom sportowym

w godzinach funkcjonowania

60 min.

Kluby, stowarzyszenia sportowe, które  podpiszą umowę ze SCS AW na organizację minimum 20 meczów, treningów  w skali roku

23%

90,00 zł

4

Wynajem boiska treningowego               

„B” lub „C”

Udostępnienie boiska treningowego                                 

„B” lub „C”

klubom i stowarzyszeniom sportowym

w godzinach funkcjonowania

60 min.

Kluby, stowarzyszenia

23%

120,00 zł

5

Wynajem boiska treningowego               

„B” lub „C”

Udostępnienie boiska treningowego                                 

„B” lub „C”

EVENTY

 12 godzin

firmy, instytucje

23%

3 500,00 zł

6

Wynajem boiska

głównego „A”

Udostępnienie boiska głównego „A”

firmom oraz instytucjom

w godzinach funkcjonowania

60 min.

Firmy, instytucje, które  podpiszą umowę ze SCS AW na organizację minimum 10 meczów, treningów  w skali roku

23%

570,00 zł

7

Wynajem boiska

głównego „A”

Udostępnienie boiska głównego „A”

firmom oraz instytucjom

w godzinach funkcjonowania

60 min.

Firmy, instytucje

23%

740,00 zł

8

Wynajem boiska

głównego „A”

Udostępnienie boiska głównego „A”

klubom i stowarzyszeniom sportowym

(SENIORZY)

w godzinach funkcjonowania

60 min.

kluby, stowarzyszenia sportowe, które  podpiszą umowę ze SCS AW na organizację minimum 10 meczów, treningów  w skali roku

23%

400,00 zł

9

Wynajem boiska

głównego „A”

Udostępnienie boiska głównego „A”

klubom i stowarzyszeniom sportowym

(SENIORZY)

w godzinach funkcjonowania

60 min.

kluby, stowarzyszenia sportowe

23%

520,00 zł

10

Wynajem boiska

głównego „A”

Udostępnienie boiska głównego „A”

klubom i stowarzyszeniom sportowym                

(DZIECI, JUNIORZY)

w godzinach funkcjonowania

60 min.

kluby, stowarzyszenia sportowe, które  podpiszą umowę ze SCS AW na organizację minimum 10 meczów, treningów  w skali roku

23%

285,00 zł

11

Wynajem boiska

głównego „A”

Udostępnienie boiska głównego „A”

klubom i stowarzyszeniom sportowym                

(DZIECI, JUNIORZY)

w godzinach funkcjonowania

60 min.

kluby, stowarzyszenia sportowe

23%

370,00 zł

12

Wynajem boiska

głównego „A”

Udostępnienie boiska głównego „A”

(z części boiska od „16” do „16”)

klubom i stowarzyszeniom sportowym                  

(DZIECI w wieku lat 10 i młodsze)

w godzinach funkcjonowania

60 min.

kluby, stowarzyszenia sportowe, które  podpiszą umowę ze SCS AW na organizację minimum 10 meczów, treningów  w skali roku

23%

115,00 zł

13

Wynajem boiska

głównego „A”

Udostępnienie boiska głównego „A”

(z części boiska od „16” do „16”)

klubom i stowarzyszeniom sportowym                  

(DZIECI w wieku lat 10 i młodsze)

w godzinach funkcjonowania

60 min.

kluby, stowarzyszenia sportowe

23%

150,00 zł

14

Wynajem boiska

głównego „A”

Udostępnienie boiska głównego „A”

EVENTY

 

 

12 godzin

Firmy, instytucje, stowarzyszenia

23%

5 000,00 zł

1 jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe są zwolnione z VAT są Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Dla podmioty tych cena usługi jest pomniejszana o stawkę podatku VAT

Pliki do pobrania: