Dostępność architektoniczna

Ośrodek Grzybowska, ul. Grzybowska 35A, 00-855 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzi jedno wejście - schody od strony ul. Grzybowskiej oraz podjazd dla wózków. Wejście na hol i do recepcji bez progów i innych utrudnień oraz przeszkód.

2. Opis dostępności: korytarzy, schodów, pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.

  • Wejścia do szatni umożliwiają przejazd wózka.
  • Ośrodek nie jest wyposażony w systemy naprowadzające oraz pętlę indukcyjną.
  • Węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych wraz z natryskiem i szafką ubraniową znajduje się przy wejściu na halę basenową.

Pracownicy Ośrodka tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi w zakresie poruszania się po hali oraz wejścia i wyjścia z wody.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Ośrodek nie posiada parkingu.

4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i pomieszczeń użytkowych można wejść z psem asystującym i przewodnikiem.

5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Brak -  tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
Brak -  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych 
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

6. Informacje dotyczące dojazdu

  • Dojście z przystanku Mennica, autobusy linii: 102, 105, 106, 157
  • Dojście z przystanku al. Jana Pawła II, autobusy linii: 102, 105, 106
  • Dojście z przystanku metra M2 Metro Rondo ONZ - około 500 m