Dostępność architektoniczna

Ośrodek Grzybowska, ul. Grzybowska 35A, 00-855 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście - schody od strony ul. Grzybowskiej
oraz podjazd dla wózków. Wejście na hol i do recepcji bez progów i innych utrudnień i przeszkód.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejścia do szatni umożliwiają przejazd wózka.

Ośrodek nie jest wyposażony w systemy naprowadzające oraz pętlę indukcyjną.Węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych wraz z natryskiem i szafką ubraniową znajduje się przy wejściu na halę basenową.
Pracownicy Ośrodka tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi w zakresie poruszania się po hali oraz wejścia i wyjścia z wody.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek nie posiada parkingu.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i pomieszczeń użytkowych można wejść z psem asystującym i przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak -  tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Brak -  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych 
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących