Kontakt

Kasa/Informacja Ośrodka

Tel. (22) 16 27 370

Kierownik – Gospodarz Ośrodka Grzegorz Kałużyński

Tel. (22) 16 27 371

Menadżer Sportu Tomasz Świat

Tel. (22) 16 27 372