Cennik

    

                                                    

   OŚRODEK GRZYBOWSKA - WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ ORAZ USŁUG.

 

  1. PŁYWALNIA KRYTA (BASEN, SAUNA)

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy normalny

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej

60 min.

Bez ograniczeń

8%

14,00 zł

2

Bilet jednorazowy normalny

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej

90 min.

Bez ograniczeń

8%

19,50 zł

3

Bilet jednorazowy normalny

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej

120 min.

Bez ograniczeń

8%

26,00 zł

4

Bilet jednorazowy  normalny
z Kartą Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

60 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

12,50 zł

5

Bilet jednorazowy  normalny
z Kartą Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

90 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8 %

17,50 zł

6

Bilet jednorazowy  normalny
z Kartą Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

120 min.

Posiadacze Karty Warszawiaka

8%

23,00 zł

7

Bilet jednorazowy

ulgowy

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

60 min.

Osoby uprawnione

8%

10,00 zł

8

Bilet jednorazowy

ulgowy

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

90 min.

Osoby uprawnione

8 %

14,00 zł

9

Bilet jednorazowy

ulgowy

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

120 min.

Osoby uprawnione

8%

18,50 zł

10

Bilet jednorazowy ulgowy
z Kartą Młodego Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

60 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

9,00 zł

11

Bilet jednorazowy ulgowy
z Kartą Młodego Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

90 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8 %

12,50 zł

12

Bilet jednorazowy ulgowy
z Kartą Młodego Warszawiaka

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

120 min.

Posiadacze Karty Młodego Warszawiaka

8%

16,50 zł

13

Bilet jednorazowy  grupowy - rodzinny

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

60 min.

Opiekun pełnoletni i dwoje dzieci do 18 roku życia lub dwoje opiekunów i jedno dziecko do 18 roku życia

8%

27,00 zł

14

Dopłata do biletu jednorazowego grupowego-rodzinnego

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

60 min.

Za każdą następną osobę

8%

7,00 zł

 
  1. KARNETY NA BASEN

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Karnet

STANDARD

(e-karta)

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej.

60 min.

Wejścia normalne - bez ograniczeń
Wejścia ulgowe - dzieci powyżej 4 roku, młodzież szkolna, osoby uczące się i studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści

8%

110,00 zł

W ramach karnetu do wyboru usługi:
- 10 wejść normalnych
- 14 wejść ulgowych

2

Karnet

STANDARD PLUS

(e-karta)

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

60 min.

Wejścia normalne - bez ograniczeń
Wejścia ulgowe - dzieci powyżej 4 roku, młodzież szkolna, osoby uczące się i studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści

8%

150,00 zł

W ramach karnetu do wyboru usługi:
- 14 wejść normalnych
- 20 wejść ulgowych

 

3

Karnet

STANDARD MAX

(e-karta)

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie w strefie płatnej

60 min.

Wejścia normalne - bez ograniczeń
Wejścia ulgowe - dzieci powyżej 4 roku, młodzież szkolna, osoby uczące się i studenci do 26 roku życia, emeryci, renciści

8%

190,00 zł

W ramach karnetu do wyboru usługi:
- 20 wejść normalnych
- 28 wejść ulgowych

Karnety na basen ważne są 90 dni.

 
  1. NAUKA PŁYWANIA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet na indywidualną naukę pływania

Zajęcia z zakresu nauki pływania
z instruktorem Ośrodka.
W cenie jest opłata za bilet na pływalnie. Obowiązuje rezerwacja terminów zajęć.

30 min. - zajęcia
60 min. - w strefie płatnej

Dzieci i dorośli

8%

45,00 zł

2

Bilet na indywidualną naukę pływania
z Kartą Warszawiaka lub Kartą Młodego Warszawiaka

Zajęcia z zakresu nauki pływania
z instruktorem Ośrodka.
W cenie jest opłata za bilet na pływalnie. Obowiązuje rezerwacja terminów zajęć.

30 min. - zajęcia
60 min. - w strefie płatnej

Posiadacze Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka
(Dzieci i dorośli)

8%

40,00 zł

3

Karnet na indywidualną naukę pływania

4 wejścia

Zajęcia z zakresu nauki pływania
z instruktorem Ośrodka.
W cenie jest opłata za bilet na pływalnie. Obowiązuje rezerwacja terminów zajęć.

30 min. - zajęcia
60 min. - w strefie płatnej

Dzieci i dorośli

8%

150,00 zł

4

Jednorazowy bilet na grupową naukę pływania

Zajęcia z zakresu nauki pływania
z instruktorem Ośrodka.
W cenie jest opłata za bilet na pływalnie.

30 min. - zajęcia
70 min. - w strefie płatnej

1. Przedszkolaki wraz z opiekunem

2. Dzieci, młodzież, dorośli

8% 

25,00 zł

5

Karnet na grupową naukę pływania

Zajęcia z zakresu nauki pływania
z instruktorem Ośrodka
W cenie jest opłata za bilet na pływalnie.

30 min. - zajęcia
70 min. - w strefie płatnej

Przedszkolaki wraz z opiekunem

8% 

19,00 zł

6

Karnet na grupową naukę pływania

Zajęcia z zakresu nauki pływania
z instruktorem Ośrodka
W cenie jest opłata za bilet na pływalnie

30 min. - zajęcia
70 min. - w strefie płatnej

Dzieci, młodzież, dorośli

8% 

17,00 zł

7

Wejście dla opiekuna

Asysta dziecku, pomoc w szatni

Do 30 min.

Prawny opiekun

 

0,00 zł

8

Wejście na test kwalifikacyjny

Określenie poziomu, zakwalifikowanie do grupy

Do 30 min.

 

 

0,00 zł

9

Bilet jednorazowy instruktorski na prowadzenie indywidualnej nauki pływania.

Zakup usługi możliwy na podstawie umowy stałej.

60 min. - w strefie płatnej

Dla osób z działalnością gospodarczą, które podpiszą umowę z Ośrodkiem.

Warunki:
- uprawnienia instruktora nauki pływania,
- posiadanie ubezpieczenie OC swojej działalności
Jednorazowo firma może prowadzić naukę pływania maksymalnie z 2-ma osobami.

8%     

20,00 zł

10

Karnet instruktorski

na prowadzenie indywidualnej nauki pływania

10 wejść

 

Zakup usługi możliwy na podstawie umowy stałej.

60 min. - w strefie płatnej

Dla osób z działalnością gospodarczą, które podpiszą umowę z Ośrodkiem.

Warunki:
- uprawnienia instruktora nauki pływania,
- posiadanie ubezpieczenie OC swojej działalności
Jednorazowo firma może prowadzić naukę pływania maksymalnie z 2-ma osobami.

8%   

180,00 zł

Karnety na indywidualną naukę pływania i karnety instruktorskie ważne są 90 dni.

 
  1.  ZAJĘCIA DLA SENIORÓW oraz  ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet na zajęcia

w ramach programu

"Senior starszy sprawniejszy"

Zajęcia w wodzie lub na sali przy muzyce, prowadzone przez instruktora.

50 min. - zajęcia
80 min. - w strefie płatnej

Osoby zameldowane na obszarze m.st. Warszawy z ukończonym

55-tym rokiem życia i posiadające legitymację emeryta lub rencisty.

Stan zdrowia powinien pozwalać na uczestnictwo w tego typu zajęciach.

8%

6,00 zł

2

Bilet na zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia - ćwiczenia w wodzie prowadzone przez instruktora/fizjoterapeutę w tym dla osób z dysfunkcjami ruchu przeznaczone dla:

1. kobiet w ciąży i po ciąży

2. dzieci i młodzieży – zajęcia korektywy

3. dorosłych –  zajęcia usprawniające po przebytych wypadkach i urazach

40 min - zajęcia

70m min.- w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

25,00 zł

3

Karnet na zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia - ćwiczenia w wodzie prowadzone przez instruktora/fizjoterapeutę w tym dla osób z dysfunkcjami ruchu przeznaczone dla:

1. kobiet w ciąży i po ciąży

2. dzieci i młodzieży – zajęcia korektywy

3. dorosłych –  zajęcia usprawniające po przebytych wypadkach i urazach

W ramach karnetu:                                 4 wejścia na zajęcia

40 min - zajęcia

70m min.- w strefie płatnej

 

Bez ograniczeń

 

8%

72,00 zł

Karnety na zajęcia rehabilitacyjne ważne są 90 dni

 
  1. AEROBIK W WODZIE

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy na aerobik

Zajęcia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez instruktora

40 min. - zajęcia
70 min.- w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

25,00 zł

2

Bilet jednorazowy na aerobik

z Kartą Warszawiaka lub

Kartą Młodego Warszawiaka

Zajęcia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez instruktora

40 min. - zajęcia
70 min.- w strefie płatnej

Posiadacze Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.

8%

22,50 zł

3

Karnet na AEROBIK w wodzie
Standard

Zajęcia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez instruktora.

40 min. - zajęcia
70 min. - w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

90,00 zł

W ramach karnetu:
- 4 wejścia na zajęcia

4

Karnet na AEROBIK w wodzie
Standard Plus

Zajęcia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez instruktora.

40 min. - zajęcia
70 min. - w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

160,00 zł

W ramach karnetu:
- 8 wejść na zajęcia

5

Karnet na AEROBIK w wodzie
Standard Max

Zajęcia w wodzie przy muzyce, prowadzone przez instruktora.

40 min. - zajęcia
70 min. - w strefie płatnej

Bez ograniczeń

8%

220,00 zł

W ramach karnetu:
- 12 wejść na zajęcia

Karnety na aerobik w wodzie ważne są 90 dni

 
  1. SALA GIMNASTYCZNA

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Bilet jednorazowy na zajęcia zorganizowane na sali gimnastycznej

Zajęcia grupowe z instruktorem m.in. fitness, joga, samoobrona, zumba

55 min - zajęcia
80 min. - w strefie płatnej

Osoby powyżej 16 roku życia.

8%

20,00 zł

2

Bilet jednorazowy na zajęcia zorganizowane na sali gimnastycznej z Kartą Warszawiaka lub Kartą Młodego Warszawiaka

Zajęcia grupowe z instruktorem m.in. fitness, joga, samoobrona, zumba

55 min - zajęcia
80 min. - w strefie płatnej

Posiadacze Karty Warszawiaka Karty Młodego Warszawiaka.

8%

18,00 zł

3

Karnet na wybrane zajęcia zorganizowane na sali m.in.

FITNESS Standard, JOGA Standard, SAMOOBRONA Standard, ZUMBA Standard

Zajęcia grupowe z instruktorem

55 min zajęcia
80 min. - w strefie płatnej

Osoby powyżej 16 roku życia.

8%

70,00 zł

W ramach karnetu Standard
- 4 wejścia na wybrane zajęcia

4

Karnet na wybrane zajęcia zorganizowane na sali m.in.

FITNESS Standard Plus, JOGA Standard Pus, SAMOOBRONA Standard Plus, ZUMBA Standard Plus

Zajęcia grupowe z instruktorem

55 min zajęcia
80 min. - w strefie płatnej

Osoby powyżej 16 roku życia.

8%

120,00 zł

W ramach karnetu Standard Plus
- 8 wejść na wybrane zajęcia

5

Karnet na wybrane zajęcia zorganizowane na sali m.in.

FITNESS Standard Max, JOGA Standard Max, SAMOOBRONA Standard Max, ZUMBA Standard Max

Zajęcia grupowe z instruktorem.

55 min zajęcia
80 min. – w strefie płatnej

Osoby powyżej 16 roku życia.

8%

170,00 zł

W ramach karnetu Standard Max
- 12 wejść na wybrane zajęcia

 

Karnety na zajęcia grupowe na sali gimnastycznej ważne są 90 dni.

 

  1. KARNETY WARTOŚCIOWE (PŁATNICZE) – DOWOLNY WYBÓR USŁUGI

1

Karnet 150 (e-karta)

Możliwość  dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 165 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi

Bez ograniczeń

8%

150,00 zł

2

Karnet 200 (e-karta)

Możliwość  dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 230 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi

Bez ograniczeń

8%

200,00 zł

3

Karnet 300 (e-karta)

Możliwość  dowolnego skorzystania z oferty Ośrodków Grzybowska, Inflancka, Polonia, Rozbrat. W ramach karnetu do wykorzystania kwota 360 zł. Z karnetu zdejmowane będą usługi pojedynczych wejść zgodnie z cennikiem Ośrodka

Zgodnie z rodzajem wybranej usługi

Bez ograniczeń

8%

300,00 zł

Karnety wartościowe ważne są 90 dni

  1. INNE OPŁATY

Lp.

Usługa

Opis usługi

Jednostka miary

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej.

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej.

1 min.

Bez ograniczeń
Z wyłączeniem biletu instruktorskiego 

8%

0,30 zł

2

Przekroczenie czasu pobytu w strefie płatnej.

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie
w strefie płatnej.

1 min.

Bez ograniczeń
Dla biletu instruktorskiego

23%

0,40 zł

3

Przedłużenie karnetu

Wydłużenie terminu

ważności karnetu                                (do 14 dni po zakończeniu terminu obowiązywania)

30 dni

Bez ograniczeń

Z wyłączeniem karnetu instruktorskiego

23%

10,00 zł

6

Opłata za zagubienie lub zniszczenie paska z transporterem lub uszkodzenie szafki ubraniowej

---

1 szt.

Bez ograniczeń

23%

40,00 zł

7

Wydanie duplikatu karty

Wydanie zamiennej karty dla klienta posiadającego konto w systemie ESOK

1 szt.

Bez ograniczeń

23 %

20,00 zł

 

 OŚRODEK GRZYBOWSKA – WYSOKOŚC CEN I OPŁAT ZA WYNAJEM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ

  1.            WYNAJĘCIE SALI

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status osób uprawnionych

VAT

Cena

usługi

1

Wynajem sali gimnastycznej

Wcześniejsza rezerwacja lub umowa stała na korzystanie z sali i zaplecza.

poniedziałek - piątek
w godzinach 7.00-17.00
 

30 min.

Do 15 osób z własnym opiekunem lub instruktorem

23%

25,00 zł

2

Wynajem sali gimnastycznej

Wcześniejsza rezerwacja lub umowa stała na korzystanie z sali i zaplecza

30 min.

Do 15 osób z własnym opiekunem lub instruktorem

23%

30,00 zł

  1. WYNAJĘCIE TORÓW

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status
osób uprawnionych

VAT

Cena
usługi

1

Wynajem 1 toru

na pływalni 25 m

 

 

 

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie

w strefie płatnej

poniedziałek - piątek
w godz. 7.00-17.00

30 min.

Bez ograniczeń

23%

70,00 zł

2

Wynajem 1 toru                     na pływalni 25 m

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie

w strefie płatnej.

30 min.

Bez ograniczeń

23%

80,00 zł

3

Wynajem 1 toru                     na pływalni 25 m

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie

w strefie płatnej.

poniedziałek-piątek

w godz. 7.00-17.00

30 min

Korzystanie przez zorganizowane grupy sportowe z  niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

50,00 zł

4

Wynajem 1 toru

wraz z instruktorem

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka.

poniedziałek - piątek
w godzinach 7.00-17.00
Cena za 1 tor.

30 min.

Korzystanie przez zorganizowane grupy sportowe z  niepublicznych szkół i placówek oświatowych, stowarzyszeń i innych podmiotów kultury fizycznej

23%

70,00 zł

5

Wynajem 1 toru

na pływalni 25 m

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka

poniedziałek - piątek
w godz. 7.00-17.00

30 min

Bez ograniczeń

23%

90,00 zł

6

Wynajem 1 toru

na pływalni 25 m

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka

30 min

Bez ograniczeń

23%

100,00 zł

 

OŚRODEK GRZYBOWSKA – WYSOKOŚC CEN I OPŁAT ZA WYNAJEM OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ PRZEZ JEDNOSTKI        

ORGANIZACYJNE M.ST. WARSZAWY

          III.  WYNAJĘCIE SALI I TORÓW

Lp.

Usługa

Opis usługi

Czas korzystania

Wiek i status osób uprawnionych

Cena  usług

1

Wynajem sali gimnastycznej jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy

Wcześniejsza rezerwacja lub porozumienie stałe na korzystanie z sali i zaplecza.

poniedziałek - piątek
w godzinach 7.00-17.00

30 min.

Do 15 osób z własnym opiekunem lub instruktorem

20,00 zł

2

Wynajem sali gimnastycznej jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy

Wcześniejsza rezerwacja lub porozumienie stałe na korzystanie z sali i zaplecza

30 min.

Do 15 osób z własnym opiekunem lub instruktorem

24,00 zł

3

Wynajem 1 toru

na pływalni 25 m

jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie

w strefie płatnej

poniedziałek - piątek
w godz. 7.00-17.00

30 min

Korzystanie przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych placówek oświatowych i innych

41,00 zł

4

Wynajem 1 toru

na pływalni 25 m

jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy

Korzystanie z pływalni i urządzeń znajdujących się na jej terenie

w strefie płatnej

poniedziałek-piątek po godz. 17.00 oraz w soboty i niedziele

30 min.

Korzystanie przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych placówek oświatowych i innych

65,00 zł

5

Wynajem 1 toru

wraz z instruktorem

jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka.

poniedziałek - piątek
w godzinach  7.00-17.00          
Cena za 1 tor.

30 min.

Korzystanie przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych placówek oświatowych i innych

57,00 zł

5

Wynajem 1 toru

na pływalni 25 m jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy

Zajęcia z zakresu nauki pływania z instruktorem Ośrodka

poniedziałek - piątek
po godz.17.00

oraz w soboty i niedziele

30 min

Korzystanie przez zorganizowane grupy sportowe z publicznych placówek oświatowych i innych

  73,00

 

INFORMACJE OGÓLNE

Bilet ulgowy przysługuje: dzieciom i młodzieży uczącej się  (do 26 r.ż.), emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej. Dzieci do ukończenia 4-go roku życia pod opieką osoby pełnoletniej korzystają z pływalni bezpłatnie.

Weterani i Kombatanci (w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa oraz Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i  okresu powojennego) uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z pływalni w każdą sobotę i niedzielę, w wymiarze 60 minut w strefie płatnej. Po przekroczeniu czasu pobytu obowiązuje dopłata zgodnie z cennikiem.

Wszystkich klientów obowiązują zasady korzystania z obiektu zawarte w Regulaminach Ośrodka Grzybowska.

Osoby korzystające z biletów ulgowych są zobowiązane do każdorazowego okazywania ważnej legitymacji, uprawniającej do zniżki. W przypadku braku legitymacji, klient może nabyć wyłącznie bilet bez zniżki.

Termin ważności karnetów oferowanych przez Ośrodek nie przedłuża się automatycznie w związku ze świętami państwowymi i religijnymi, w których Ośrodek jest nieczynny dla klientów.