Aktualne zasady funkcjonowania pływalni zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów

19 października 2020
Aktualne zasady funkcjonowania pływalni zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów

PŁYWALNIE

Aktualne zasady funkcjonowania pływalni zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów. 

Kto może korzystać?
- grupy szkolne realizujące zadania dydaktyczne (publiczne i niepubliczne placówki oświatowe),
- uczniowskie kluby sportowe,
- podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportu
- kluby sportowe.

Kto nie może korzystać?
Nie ma możliwości zakupu biletów indywidualnych z wyłączeniem uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych w danym ośrodku.

 

UWAGA:
Ze względu na modyfikacje wprowadzane przez Radę Ministrów oraz trwające konsultacje powyższe wytyczne mogą ulec zmianie.
Nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w sporcie oraz pełna treść rozporządzenia znajdują się tu: https://tiny.pl/74jpc

Informacje na temat funkcjonowania Ośrodka Polonia zamieszczane będę także na profilu w serwisie Facebook.