Poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2” w

Pliki do pobrania: