Zasady korzystania z obiektu w okresie koronawirusa

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do aktualnych zasad bezpieczeństwa:

 1. Liczba osób mogących jednocześnie korzystać z Ośrodka Szczęśliwice Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Drawskiej 22 w Warszawie (dalej jako „Obiekt”) nie może przekroczyć limitu zapisanego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2 na terenie RP lub/i wytycznych funkcjonowania zorganizowanych terenów narciarskich, stacji turystyczno-narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Administrator obiektu ma prawo do wstrzymania wpuszczania klientów oraz sprzedaży biletów/karnetów w przypadku osiągnięcia maksymalnego limitu osób przewidzianego w aktualnie obowiązujących przepisach i/lub wytycznych wspomnianych powyżej.
 1. Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy dla wszystkich osób przebywających na terenie obiektu:
 1. w częściach wspólnych budynku (hol główny, klatki schodowe, korytarze, taras oraz toalety, punkty obsługi klientów w szkołach/klubach, wypożyczalni i serwisie),
 2. w kolejkach do bramek i wyciągów narciarskich przy stacjach dolnych,
 3. na dolnych i górnych stacjach wyciągu orczykowego oraz kolei krzesełkowej,
 4. na stoku narciarskim z wyjątkiem osób uprawiających sport wyczynowo, które są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa. Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie,
 5. na pozostałym terenie obiektu w tym na terenie otwartym przed stokiem, na parkingach i przed budynkiem.
 1. Każda osoba przed wejściem na teren Obiektu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk oraz zachowania min. 1,5 metrowego dystansu społecznego w trakcie poruszania się po Obiekcie oraz w kolejkach do kasy i do wyciągów narciarskich.
 1. Każda osoba przebywająca na terenie Obiektu zobowiązana jest do zachowania dystansu w kolejkach do bramek i wyciągów narciarskich przy stacjach dolnych oraz przestrzegania poleceń obsługi i ochrony obiektu. W przypadku braku aktualnego biletu/karnetu wstępu do Obiektu lub nieprawidłowego korzystania z biletów/karnetów (w szczególności przechodzenie przez bramkę dostępu dwóch osób na jednym obrocie kołowrotka kontrolnego)  administrator Obiektu lub ochrona Obiektu ma prawo nałożenia zakazu dalszego korzystania ze stoku bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat za wstęp.
 1. Każda osoba przebywająca na obszarze stoku oraz korzystająca z wyciągów narciarskich ma obowiązek noszenia rękawic narciarskich.
 1. Podczas wjazdu na jednym podwójnym krześle kolei linowej może przebywać jedna osoba. Nakaz nie dotyczy osób zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym lub wspólnie podróżujących do stacji narciarskiej oraz opiekunów/instruktorów osób poniżej 8 roku życia. W trakcie przejazdu dwóch osób na jednym podwójnym krześle kolei linowej konieczne jest zasłonięcie nosa oraz ust.
 1. Zalecamy płatność kartami płatniczymi.
 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu mają obowiązek poruszania się w ramach wskazanych stref dostępu zgodnie z informacjami na tablicach informacyjnych umieszczonych na terenie Obiektu.
 1. Obowiązuje zakaz przebierania się w holu głównym. Wszystkie osoby korzystające z Obiektu mają obowiązek przebierania się w szatniach lub w wyznaczanych miejscach na poziomie piwnic.
 1. Korzystający z Obiektu, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznych funkcjonowania zorganizowanych terenów narciarskich, stacji turystyczno-narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce a podlegają natychmiastowemu wydaleniu z Obiektu bez prawa do zwrotu wydatków poniesionych w związku z pobytem na terenie Obiektu.

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171,

Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590,

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040.

Rządowe wytyczne dla zorganizowanych terenów narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarsich w czasie trwania epidemii SARS-CoV-2:  https://tiny.pl/76g7r

Pliki do pobrania: