Wyciąg Krzesełkowy

Wyciąg Krzesełkowy

Kolej krzesełkowa TS-2
producent: "TATRAPOMA"

Kolej krzesełkowa uruchamiana jest jeśli czas oczekiwania na wyjazd wyciągiem talerzykowym przekroczy 5 minut.

Parametry techniczne kolei krzesełkowej

Wydajność przewozowa - sezon zimowy 1200 os/h
Wydajność przewozowa - sezon letni 782 os/h
Najwyższa dozwolona prędkość - sezon zimowy 2,3 m/s
Najwyższa dozwolona prędkość - sezon letni 1,5 m/s
Liczba krzesełek na trakcji (po obu stronach) 33 szt
Prędkość zjazdu 36 km/h
Czas transportu - sezon zimowy 1,7 min
Czas transportu - sezon letni 2,5 min

EN 1909: 1995

„Całkowity przybliżony czas trwania działań określonych w planie ewakuacyjnym nie powinien przekroczyć 3 godzin i 30 minut. Jeżeli wymaga tego sytuacja lub rodzaj urządzenia powinien być ustalony krótszy czas. W przypadku niewystarczającej (liczebności) obsługi, która mogłaby zapewnić czas ewakuacji zgodny z planem kontroler powinien nawiązać kontakt z pojedynczymi osobami lub organizacjami takimi jak straż pożarna, pogotowie górskie.