Dostępność architektoniczna

Dostępność Architektoniczna

Ośrodek Szczęśliwice, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

 • dojście do Ośrodka prowadzi przez Park Szczęśliwicki,
 • wejście na teren Ośrodka dostępne jest poprzez trzy punkty (bramę główną – dostępna dla osób niepełnosprawnych, dwie furtki – obie z utrudnieniami dla ruchu osób niepełnosprawnych)
 • wejście nr 1 prowadzi do budynku głównego ośrodka poprzez drzwi klatki schodowej i windy dla osób niepełnosprawnych (obsługuje poziomy od 1 przez 0 do -1)
 • wejście nr 2 (główne wejście do Ośrodka) prowadzi przez drzwi automatyczne rozsuwane w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • wejście nr 3 to boczne wejście prowadzące bezpośrednio do części ośrodka na poziomie -1 niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (zalecane skorzystanie z windy w wejściu nr 1)
 • wewnętrzne wyjście na stok narciarski A i B oba posiadają drzwi automatyczne rozsuwane w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • część Ośrodka jest niedostępna dla odwiedzających jako strefa wydzielona dla osób upoważnionych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Wewnętrzy ruch miedzy poziomami dla osób niepełnosprawnych odbywa się za pomocą windy, reszta korytarzy i pomieszczeń umożliwia bezproblemowe poruszanie się na wózku inwalidzkim
 • Ośrodek posiada 4 klatki schodowe umożliwiające poruszanie miedzy poziomami Budynku głównego.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym Budynku Ośrodka, dodatkowo na poziomie -1 w szatni rodzinnej znajduje się drugi węzeł sanitarny wraz z natryskiem.
 • Ośrodek posiada windę osobową o udźwigu 400 kg dostosowaną do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 • Szerokości przejść i futryn w części dostępnej dla odwiedzających są dostosowane dla wózków inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Na parkingu wewnętrznym ośrodka znajdują się dwa miejsca postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione wjeżdżają na wskazane miejsca postojowe po wcześniejszym poinformowaniu ochrony.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

 • Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
 • Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
 • Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Informacje dotyczące dojazdu

 • Dojazd samochodem – parking od ul. Drawskiej,
 • Dojście z pętli autobusowej Szczęśliwice przez park: autobusy numer 184, 157, 414, 186, 128, 521
 • Dojście ulicą Kurhan z przystanku CH Blue City 01 i 02, autobusy numer 159, 172