Dostępność architektoniczna

Ośrodek Szczęśliwice, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

- dojście do Ośrodka prowadzi przez Park Szczęśliwicki,

- wejście na teren Ośrodka dostępne jest poprzez trzy punkty (bramę główną – dostępna dla osób niepełnosprawnych, dwie furtki – obie z utrudnieniami dla ruchu osób niepełnosprawnych)

- wejście nr 1 prowadzi do budynku głównego ośrodka poprzez drzwi klatki schodowej i windy dla osób niepełnosprawnych (obsługuje poziomy od 1 przez 0 do -1)

- wejście nr 2 (główne wejście do Ośrodka) prowadzi przez drzwi automatyczne rozsuwane w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych

- wejście nr 3 to boczne wejście prowadzące bezpośrednio do części ośrodka na poziomie -1 niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (zalecane skorzystanie z windy w wejściu nr 1)

- wewnętrzne wyjście na stok narciarski A i B oba posiadają drzwi automatyczne rozsuwane w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych

- część Ośrodka jest niedostępna dla odwiedzających jako strefa wydzielona dla osób upoważnionych.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

- wewnętrzy ruch miedzy poziomami dla osób niepełnosprawnych odbywa się za pomocą windy, reszta korytarzy i pomieszczeń umożliwia bezproblemowe poruszanie się na wózku inwalidzkim

- Ośrodek posiada 4 klatki schodowe umożliwiające poruszanie miedzy poziomami Budynku głównego.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

- węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym Budynku Ośrodka, dodatkowo na poziomie -1 w szatni rodzinnej znajduje się drugi węzeł sanitarny wraz z natryskiem.

- Ośrodek posiada windę osobową o udźwigu 400 kg dostosowaną do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

- szerokości przejść i futryn w części dostępnej dla odwiedzających są dostosowane dla wózków inwalidzkich.
 

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

- Na parkingu wewnętrznym ośrodka znajdują się dwa miejsca postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Osoby uprawnione wjeżdżają na wskazane miejsca postojowe po wcześniejszym poinformowaniu ochrony.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

- Brak -  tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
- Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej
- Brak -  nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

- dojazd samochodem – parking od ul. Drawskiej,
- dojście z pętli autobusowej Szczęśliwice przez park: autobusy numer 184, 157, 414, 186, 128,
- dojście ulicą Kurhan z przystanku CH Blue City 01 i 02 a