BEZPIECZNE FERIE 2020

4 lutego 2020
BEZPIECZNE FERIE 2020

 „BEZPIECZNE FERIE 2020”

W dniu  6 lutego 2020 roku  w godz. 1000 – 1300  na terenie Ośrodka Górka Szczęśliwicka odbędzie się impreza pn. „BEZPIECZNE FERIE 2020”  przy udziale

Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Głównym celem przedsięwzięcia będzie promocja bezpiecznych zachowań w trakcie zimowego wypoczynku, m.in. odpowiedzialne postawy narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach, upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

W ramach imprezy zostaną przeprowadzone następujące aktywności:

 • organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań w trakcie zimowego wypoczynku z udziałem maskotki Komendy Stołecznej Policji – sierżanta BORSUKA,
 • dystrybuowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach: ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz konkursu plastyczno-fotograficznego Komendy Głównej Policji pn. „Stok nie jest dla bałwanów”,
 • prezentacja oznakowanego radiowozu,
 • demonstracja upośledzenia zmysłów występujących po spożyciu alkoholu (alko gogle),
 • omówienie działań w zakresie ruchu drogowego, związanych
  z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom wyjeżdżającym min.: kontrole autokarów,  sprawdzenie prawidłowego wyposażenia  pojazdu ,
 • prezentacja sprzętu straży pożarnej – samochód strażacki
  z obsługą oraz  sprzęt ratownictwa lądowego – sanie lodowe,
 • stanowisko edukacyjne - mobilny symulator zagrożeń pożarowych (w tym prezentacja czujek dymu, czadu i gaśnic domowych).

W sali konferencyjnej na pierwszym piętrze dla uczestników imprezy przeprowadzona zostanie:

 • prezentacja działań  edukacyjnych „Bezpiecznie nad wodą/lodem
   z Kapitanem Wyderką” – lekcje profilaktyczne,
 • prezentacja krótkiego filmu o bezpieczeństwie pożarowym w domu
  i szkole.

Przed wejściem na stok zjazdowy przeprowadzone zostaną zajęcia instruktażowe przygotowujące do właściwego zachowania narciarzy i snowboardzistów na stoku (m.in. rozgrzewka, prawidłowy ubiór)