Ośrodek Szczęśliwice do 14 lutego [SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ]

1 lutego 2021
Ośrodek Szczęśliwice do 14 lutego [SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ]

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 29.01.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wcześniej wprowadzone restrykcje zostają przedłużone, w wyniku których jesteśmy zmuszeni ograniczyć działalność Ośrodka Szczęśliwice. Oznacza to, że do 14 lutego 2021 r. stok narciarski będzie nieczynny dla klientów indywidualnych.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom warszawskich klubów sportowych, w tym w szczególności zawodniczek i zawodników od dnia 25.01.2021 została wznowiona działalność Ośrodka Szczęśliwice w ograniczonym zakresie, w granicach przepisów prawa.

Od 25 stycznia br. obowiązują następujące godziny udostępniania stoku narciarskiego (wyłącznie dla podmiotów uprawnionych zgodnie z wcześniejszym  rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 21.12.2020 r.):

  • poniedziałek – piątek: w godz. 14.00 – 20.00;
  • sobota – niedziela: w godz. 10.00 – 18.00.

Do 14 lutego 2021 stok narciarski dostępny będzie wyłącznie:

1. dla sportowców zawodowych w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3);

2. lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133);

3. lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej;

4. lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;

5. lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Podmioty spełniające przywołane powyżej zapisy rozporządzenia Rady Ministrów zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie albo inne dokumenty poświadczające spełnianie powyższych warunków w administracji Ośrodka.

W związku z koniecznością weryfikacji podmiotów osób/korzystających z Ośrodka Szczęśliwice od dn. 25 stycznia do odwołania obowiązywać będą następujące zasady:

  1. Podstawą do zakupu karnetów oraz wejścia na stok narciarski będzie wypełnienie i złożenie oświadczenia, które załączamy poniżej.
  2. W celu weryfikacji osób uprawnionych do korzystania z obiektu każdy uczestnik zajęć (treningów) zobowiązany będzie do założenia koszulki z numerem startowym na czas trwania zajęć.
  3. Każdy klub, inny uprawniony podmiot lub uczestnik zajęć powinien zgłosić się do administracji Ośrodka po odbiór numerów startowych, które będą znacznikiem, pozwalającym obsłudze na identyfikację osób uprawnionych do korzystania ze stoku narciarskiego.
  4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 oraz odbiór numerów startowych będzie można dokonać w biurze lub w kasie Ośrodka od dnia 25.01.2021 od godz. 13.00. Uwaga zajęcia będą mogły się rozpocząć wyłącznie po dopełnieniu ww. formalności.

W związku z ograniczoną ilością koszulek z numerami startowymi zastrzegamy, że obowiązek zapewnienia koszulek leży po stronie organizatora zajęć. Organizator zobowiązany jest do uzyskania zgody na dopuszczenie poszczególnych numerów, które będą uzytkowane.

W razie pytań/wątpliwości/zgłoszeń prosimy o kontakt z administracją Ośrodka:

Zachęcamy do śledzenia naszej strony www i profilu Facebook, gdzie będziemy podawali najnowsze informacje.

 

Pliki do pobrania: